Internationell momshantering

Följ

Få din momsredovisning i andra länder hanterad helt per automatik!

Vår funktion Internationell Momshantering vänder sig i första hand till e-handlare med krav på sig att arbeta via en momsregistrar eller filial och behöver särredovisa moms m.m. per land.

En e-handlare som använder Specters affärssystem fullt ut kan få hela sin momsredovisning i andra länder hanterad per automatik, både vad det gäller bokföringen och redovisningen till myndigheter. Alla order och därmed följande fakturor och bokföring delas automatiskt upp per momskonto (land) i systemet och resultatenhet per land.

Sparar tid och pengar

Med funktionen Internationell Momshantering får du ett systemstöd som kan spara dig mycket tid och pengar. Låt vårt affärssystem göra grundjobbet som annars en redovisningsbyrå eller revisor hade behövt lägga massor av tid på varje månad.

Systemet hanterar följande :

  • Separat momsrapport per land. Momsrapporten visar summa försäljning samt debiterad moms på denna, fördelat på de olika momssatserna. Belopp både i valuta och SEK.
  • Separata momssatser per land, både full moms och reducerad 1 och 2.
  • Separat fakturanummerserie per land, för all försäljning även via kort och faktura typ Klarna.
  • Automatisk visning av rätt org.nr per land, på dokument som t.ex. fakturor.
  • Separata momskoder, dessa kopplas till artiklarna för att rätt moms ska tas ut på produkterna.
  • Separata försäljningskonton, kopplas till artiklar samt momskoder för uppföljning av försäljningen.
  • Standardvaluta kopplas till respektive land, för att hantera försäljning och momsrapport.
  • Systemet kan hantera både momsregistrering avseende  enbart privatpersoner och momsregistrering avseende alla kunder i ett land. Det vill säga att företag kan faktureras med eller utan moms beroende på de regler som gäller respektive land.

  

Läs mer hur Internationell momshantering fungerar i Specter. Eller kontakta oss på:
Telefonnummer: 0304-649400 
Mejladresssales@specter.se

  

 Elinor - 0304-649435

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer