Internationell momshantering

Följ

Få din momsredovisning i andra länder hanterad helt per automatik!

Vår funktion Internationell Momshantering vänder sig i första hand till e-handlare med krav på sig att arbeta via en momsregistrar eller filial och behöver särredovisa moms m.m. per land.

En e-handlare som använder Specters affärssystem fullt ut kan få hela sin momsredovisning i andra länder hanterad per automatik, både bokföringsmässigt och redovisningsmässigt. Alla order och därmed följande fakturor och bokföring delas automatiskt upp per momskonto (land) i systemet och resultatenhet per land.

Sparar tid och pengar

Med funktionen Internationell Momshantering får du ett systemstöd som kan spara dig mycket tid och pengar. Låt vårt affärssystem göra grundjobbet som annars en redovisningsbyrå eller revisor hade behövt lägga massor av tid på varje månad.

Systemet hanterar följande för varje land du behöver redovisa separat

 • Separat momsrapport per land. Momsrapporten visar summa försäljning samt debiterad moms på denna, fördelat på de olika momssatserna. Belopp både i valuta och SEK.
 • Separata momssatser per land
 • Separat fakturanummerserie per land, för all försäljning även via kort och faktura typ Klarna
 • Automatisk visning av rätt org.nr per land, på dokument som t.ex. fakturor
 • Separata momskoder, som kopplas till artiklarna för att rätt moms ska tas ut på produkterna
 • Separata försäljningskonton, kopplas till artiklar samt momskoder
 • Standardvaluta kopplas till respektive land, för att hantera försäljning och momsrapport

 

Vad blir momsen? - olika scenarion:   

EU - Momsregistrerad i EU

 • Privatkund - Momslandets moms för (exportflaggan urkryssad).
 • Företag - Exportmoms (0%) för (exportflaggan ikryssad)

 

EU - Ej momsregistrerad

 • Privatkund - svensk moms (exportflaggan urkryssad).
 • Företag - exportmoms (0%) för (exportflaggan ikryssad)

Det går dock att styra med exportflaggan på kundkortet om man av någon anledning vill göra på annat sätt.

Övriga världen inkl. Norge (ej momsregistrerad) - Export

0% moms för både privat och företag (exportflaggan ikryssad)
Huvudregeln är att alla länder utanför EU är exportländer, även Norge, om man inte är momsregistrerad där.
Den tidigare nämnda punkten om varifrån leveransland hämtas gäller alla kunder, inte bara Norge.

Norge som momsland - Momsregistrerad 

 • Privatkunder - Norsk moms (Exportflaggan kryssas ur på kundkortet)
 • Företag - styrs med exportflaggan.  Bokförs på försäljningskonto som hämtas från artikeln (försäljningskonto per land) baserat på kundens leveransadress (detta skall ändras till fakturans leveransadress).

       
Eller kontakta oss på:
Telefonnummer: 0304-649400 
Mejladresssales@specter.se

  

 Elinor - 0304-649435

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer