Order, massutskrift av plocklistor

Följ

Funktionen Massutskrift av plocklistor är ett mycket effektivt sätt att ta fram plocklistor på de order som man kan plocka enligt de förutsättningar som företaget har.  I stället för att sitta och manuellt söka fram de order som kan plockas gör systemet det, utifrån de val användaren gör.
Kombinerat med funktionen Snabbleverans kan mycket effektiva arbetssätt uppnås.

Massutskrift av plocklistor tar hänsyn till orderstatus, om varorna finns på lager eller inte samt flera andra selekteringsmöjligheter. Se mer längst ner, "Logik kring utelämnad order i Massutskrift plocklistor".

Dessutom kan streckkoder infogas som gör att scanner kan användas för att checka ut plocklistorna, en kraftig effektivitetshöjning samt kvalitetsförbättring, mängden felleveranser kan minskas drastiskt.

För att läsa om inställningar av massutskrift, klicka här
För att läsa om logik och urvalsregler, klicka här.

 

Skriva ut - Filtrera enligt era behov

När ni ska skapa en massutskrift för era plocklistor så kan ni filtrera på orderdatum eller leveransdatum samt ange för vilken period utskrifterna ska gälla.

Ni kan också filtrera för vilka ordrar ni vill göra utskriften för genom att kryssa i/ur rutorna för orderstatus. Exempel: Om orderstatusen "Helt levererbar" är vald (standardvalet) så skrivs plocklistor endast ut för ordrar där allt går att leverera (finns i lager).


Filtrering kan göras på lagerplatserna som står angivna på respektive artikelkort. Ange lagerplats t ex A1, B2. Filtreringen arbetar på följande sätt: "Lagerplats börjar med". Ni kan också filtrera på lager om ni har flera olika lager. 

 

När det kommer till valen för att filtrera på plocktyp så har man tre typer att välja mellan:

  • Oavsett status: Tar med alla ordrar inom datumintervallet oavsett status förutsatt att inga andra filter är satta.
  • Enplock (Order med enbart en lagerartikel att plocka): Tar ut alla ordrar som enbart innehåller en artikel som går att leverera förutsatt att inga andra filter är satta.
  • Flerplock (Order med fler lagerartiklar att plocka): Tar ut alla ordrar som innehåller fler än en lagerartikel som går att leverera förutsatt att inga andra filter är satta.

    test.png

Det går också att filtrera per webshop och/eller per leveranssätt och betalsätt. Alla valen kan användas samtidigt.
Valen för "Kvitto/A4", "Samlingsplocklista" och "Etikettformat (enbart om vald plocktyp är enplock)" styr hur utskriften av plocklistorna kommer att se ut.

  • Kvitto/A4: Om detta alternativ väljs så kommer formatet på massutskriften att göras i A4- eller kvittoformat. Detta beror på inställningen som är vald under systeminställningarna för plocklistan.
  • Samlingsplocklista: Om detta alternativ väljs så kommer formatet på massutskriften att göras i A4-format. Fler inställningar kan sättas beroende på vilken information som skall visas på utskriften.

  • Etikettformat (enbart om vald plocktyp är enplock): Detta alternativ kan enbart väljas om valet för "Filtrera på plocktyp" är satt till "Enplock". Etiketten som genereras är av måtten 70x54 mm och går inte att förändra i dagsläget.

Bilden ovan visar ett exempel på en utskriven plocklista i etikettformat. Valet "Skanning för utleverans" är vald för alternativet "Streckkod på plocklista" i denna utskrift. Detta syns genom att ordernumret är skrivet i klartext under streckkoden, med ett prefix "OS", som innebär Order Scan. Om valet varit "Utleveranssida" skulle prefixet vara "OD", Order delivery.

De sista valen att ta ställning till är dels hur streckkoden skrivs ut på plocklistan samt max antal plocklistor som skall genereras, se nedan. För "Streckkod på plocklista" finns två valmöjligheter:

  • Utleveranssida (standard): Detta alternativ gör att ni kommer till läget för att göra en utleverans av kundordern när ni skannar streckkoden på plocklistan. Man tar alltså bort momentet med att leta upp rätt order i orderlistan, samt kan skapa faktura/aktivera Klarna/Svea i bakgrunden.
  • Skanning för utleverans: Detta alternativ gör att ni kommer till läget för "Skanning av artiklar för utleverans". Även detta val innebär att man direkt kommer till rätt order inkl. fakturaaktivering, och dessutom kan varje artikel scannas för att säkerställa rätt leverans av artiklar.Inställning för massutskrift plocklistor

För att göra utskriften enklare och effektivare ställer man lämpligen in vad man vill ha som standardförslag. Detta görs genom att klicka på  "Inställningar-ikonen" i toppmenyn till höger, följt av "Grundinställningar/Systeminställningar" i vänstermenyn. Ni finner sedan avsnittet för "Plocklista" högt upp på sidan. 

Se hjälptexten här Inställningar, plocklistor och samlingsplocklistor.

Utskrifterna sorteras med äldsta olevererade order baserat på ordernummer först, med hänsyn till lagersaldon.
Med rätt inställningar kan arbetet strömlinjeformas.

 

Logik kring utelämnad order i "Massutskrift av plocklistor"

En order kan ibland utelämnas i utskriften vid lagerbrist (restad order).

Det är inte ovanligt att man tvingas resta en order tillfälligt eftersom de ingående lagerförda artiklarna inte räcker för en full levereras. Den ordern kommer då heller inte med i den aktuella massutskriften av plocklistor. Har man flera order på samma artikel (brist i lager) prioriteras den/de äldsta ordrarna.

Exempel: Order 11119 med orderdatum 2020-01-14 innehåller artikeln "Segel12". Samma artikel finns också med på order 11101 med orderdatum 2020-01-13. Eftersom det bara finns en artikel på lager har order 11101 (den äldsta ordern) förtur till artikeln. I detta fall kommer inte order 11119 med i aktuell utskrift. Artiklarna räcker helt enkelt inte till för att kunna leverera order 11119.

Tillägg: Även om den äldsta ordern (11101) också är restad på grund av andra artiklar, medan den nyare ordern (11119) skulle kunna levereras, kvarstår turordningen med äldsta ordern först. För att frångå turordningen som gäller vid leverans behöver man leverera den nyare ordern separat. Klicka på "Order" i vänstermenyn och sök upp aktuell order via sökrutinerna längst upp. För att skriva ut en plocklista => klicka på det färgade krysset på orderraden (grön, orange eller rött beroende på vad som kan levereras) och välj därefter "Skriv ut plocklista" högst upp på sidan.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer