Användare, beställ ny användare

Följ

Välj Kugghjulet på huvudmenyn - Företagsinställningar och Användare i vänstermenyn -> klicka på beställ användare till vänster i övre menyn.  

Hovra över informationsbubblan för att få en överblick över vilka rättigheter de olika användarna har.

I rutan "nytt antal" anges hur många användare som önskas totalt. Står det 2 st idag och beställningen gäller ytterligare 2 st anges 4 st i rutan "Nytt antal". Här visas även vad den totala månadskostnad blir.

 

Efter att beställning skickats in visas en bekräftelse på skärmen.

_________________________________________________________________________________________

Beskrivning av de olika användartyperna och vilka funktioner som ingår:

 

Säljanvändare Extern bokföringsanvändare Lageranvändare

Startsidan
Ruta - Diagram Inkomster / Utgifter

Kunder
Ny Kund
Visa specifik Kund
Editera Kund
Ny Kundgrupp
Editera Kundgrupp
Ta bort Kundgrupp
Visa kundgruppshistorik
Information
Egenskaper
Kontaktpersoner
Kundutskrifter
Ny källa
Editera källa
Ta bort källa
Kreditupplysning - Business Check
Filialer

Återförsäljare
Ny återförsäljare
Ändra återförsäljare

CRM / Säljstöd

Projekt

Artiklar
Visa specifik Artikel

Lager
Visa leveranser

Offerter
Ny Offert
Visa specifik Offert
Editera Offert
Ta bort Offert
Skapa Order från Offert
Skicka e-Offert
Generera Offert i PDF
TB-visning ny/ändra offert

Order
Ny Order
Visa specifik Order
Editera Order
Skicka e-Order
Generera Order i PDF
TB-visning ny/ändra order
Avbryt order

Faktura
Visa specifik Faktura
Skapa kreditfaktura

Kassa
Skapa dagsavslut
Visa dagsavslut
Kassainställningar
TB-visning
Plocklista
Förskottsbetala order
Slutbetala order
Skapa kund från kassan

Diagram

Ärendehantering

Rapporter
Mina inställningar

 

 

OBS!
För tillgång till alla ingående funktioner i denna användartyp krävs att funktionerna är beställda och aktiva i ert system.


Möjlighet finns för att sätta rättigheter per användare och styra användarbehörigheter.

Startsidan
Ruta - Diagram Inkomster / Utgifter

Kunder
Visa specifik Kund
Information
Kreditupplysning - Business Check

Leverantör
Ny Leverantör
Visa specifik Leverantör
Editera Leverantör
Ta bort Leverantör

Faktura
Visa specifik Faktura
Ändra betalstatus
Skicka e-Faktura
Generera Faktura i PDF
Läs in BG-inbetalningar
Inläsningar

Betalningspåminnelser
Skapa betalningspåminnelse

Utgifter
Ny Utgift
Editera Utgift
Ta bort Utgift
Ändra betalstatus
Visa specifik Utgift
Skapa LB-filer
Läs in LB-rapporter

Rapporter

Bokföring
Skapa verifikat
Ändra verifikat
SIE Export
SIE Import

Inventarier
Skapa Inventarie
Editera Inventarie
Ta bort Inventarie
Skapa Inventariegrupp
Editera Inventariegrupp
Ta bort Inventariegrupp
Visa specifik Inventarie

Inköp
Skapa leverantörsfaktura

Inställningar
Ny momssats
Editera momssats
Mina inställningar
Kontointällningar
Valutainställningar
Kontoplan
Resultatenhet

 

 

 

 

 

 

 

OBS!
För tillgång till alla ingående funktioner i denna användartyp krävs att funktionerna är beställda och aktiva i ert system.


Möjlighet finns för att sätta rättigheter per användare och styra användarbehörigheter.

Startsida

Kunder
Visa specifik kund
Kontaktpersoner
Filialer
Leverantör
Visa specifik leverantör

Artiklar
Visa specifik artikel

Lager
Saldojustering
Inleverans
Inventeringsunderlag
Plocklista
Lagervärdering
Visa leveranser
Ny inventering
Ändra inventering
Slutför inventering
Visa inventeringar
Ångra leverans
Lagerplatshantering

Order
Ny order
Visa specifik order
Editera order
Skapa faktura
Skicka e-order
Generera order i pdf
Leverera order
Avbryt order
Ny mantelsändning

Faktura
Visa specifik faktura
Skicka e-faktura
Generera faktura i pdf
Klarna

Inköp
Editera inköpsorder
Visa specifik inköpsorder
Skapa inleverans, inköpsorder
Internbeställningar
Ny beställning
Sök internbeställningar
Sök leveranser

Ej ny inköpsorder endast ny internbeställning

Pacsoft/Unifaun

Ärendehantering

Om systemet

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS!
För tillgång till alla ingående funktioner i denna användartyp krävs att funktionerna är beställda och aktiva i ert system.


Möjlighet finns för att sätta rättigheter per användare och styra användarbehörigheter.

 

Kassanvändare Standardanvändare

Kassa
Skapa dagsavslut
Visa dagsavslut
Kassainställningar
TB-visning
Plocklista
Förskottsbetala order
Slutbetala order
Skapa kund från kassan
Inleverera inköpsorder

Ärendehantering

 

 

 

En standardanvändare får full tillgång till alla de funktioner som är påkopplade i ert Spectersystem.


Möjlighet finns för att sätta rättigheter per användare och styra användarbehörigheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
4 av 5 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer