Driftblogg

<br> <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr style="height: 164px;"> <td style="width: 296px; height: 164px;"><img src="https://theme.zdassets.com/theme_assets/484723/43749ed27376773ac43027a4580265eed2164e4e.png" width="275" height="262" /></td> <td style="width: 650px; vertical-align: top; height: 100%;"> <p>För information om störningar och driftstatus som påverkar SBM så har vi en egen driftblogg. Klicka på <a href="https://drift.specter.nu/" target="_blank">driftblogg</a> för att komma dit.</p> <p>Specter har automatiska övervakningssystem och vid en störning kan du vara förvissad om att vi redan arbetar på problemet. Om vi inte har hunnit uppdatera driftbloggen vid en störning så titta gärna in igen om några minuter.</p> </td> </tr> </tbody> </table>