Berörs ni av Brexit?

Följ

Till er kunder som bedriver handel med Storbritannien och Nordirland, det är viktigt att ni läser hela texten nedan.

Då Storbritannien (GB) har lämnat EU och därmed blivit ett exportland med svenska ögon sett, så vill vi från Specters sida uppmärksamma er kunder om vad ni behöver vara vaksamma på i Specter.

 

Kundkortet

Kontrollera att inställningen på kundkortet  “Momsfri export/EU” är satt korrekt för kunder som har leveransland Great Britain.

 

För er kunder som enbart får in order via webbshop kommer inställning “Momsfri export/EU” att uppdateras per automatik när er kund handlar nästa gång, vilket medför att ni inte behöver göra manuell justering enligt nedan.

 

För att enklast hitta de kunder som har leveransland Great Britain, gå in under Import/Export på vänstersidan i Specter och välj att exportera kunder med följande val som minimum:

  • Kundnr
  • Landsnamn (Leveransadress)

Sök därefter upp kunderna som har leveransland Great Britain i vyn “Sök kunder och prospects” genom att söka på kundnummer som visas i den exporterade kundlistan.

Gå in på respektive kund och justera så att inställningen “Momsfri export/EU” är korrekt.

 

Order

Uppdatera moms på order från tiden före årsskiftet som levereras nu, efter årsskiftet.
Dessa order har troligen inställningar vad gäller moms som är felaktiga, ställ om till de regler som gäller för export av varor till icke EU-länder..

 

Momsrapport 

Momsrapporten visar korrekta bokförda värden så länge underlaget är bokfört korrekt.

 

Kolumnen för “Beräknat värde” blir fel bakåt i tiden, före 2021, då denna numera räknar utan Storbritannien som EU-omsättning. 

 

Bokföring av fakturor via Fakturajournal

För kunder med leveransland Storbritannien och som har fakturerats under 2020 men där fakturan ännu inte bokförts via fakturajournal behöver en manuell ombokning göras mellan olika försäljningskonton för EU-försäljning och Exportförsäljning 

 

Detta för att bokföringen annars kommer att bli felaktig när de nya inställningarna för Storbritannien och Nordirland har slagit in.

Vi har valt att inte göra fakturajournalen bakåtkompatibel då den dels kommer att tas bort längre fram dels är detta en engångshändelse.

För kunder från Storbritannien som har fakturerats under 2020 men där fakturan ännu inte bokförts via fakturajournal måste detta göras i följande ordning för att enkelt kunna hanteras bokföringsmässigt. Detta då konton för försäljning till Storbritannien numera styrs till försäljningskonto för export utanför EU utifrån de inställningar ni gjort i ert artikelregister.

  1. Ta ut en fakturajournal med bokföringsorder t.o.m 2020-12-31 med enbart Storbritannien som valt land (väljs i rutan i nedre delen av bilden).
    Välj därefter att bokföra journalen.

  2. Gå in på det verifikat som skapats och boka om försäljningen som nu ligger på konton för Export utanför EU till de konton som det ska vara enligt de regler som er försäljning lyder under. Detta kan variera beroende på om ni  säljer till företag eller privatpersoner.

  3. Ta ut en fakturajournal med bokföringsorder t.o.m 2020-12-31 med alla länder. Eftersom fakturor till Storbritannien redan är bokförda kommer inte dessa att komma med igen.

Kunder som kör den nya direktverifikathanteringen har inte detta problem, då de fakturorna bokfördes direkt när de skapades.

 

Utgifter

Genom att GB flyttats utanför EU kommer inte förslaget om kontering för förvärvsmoms att visas vid registrering av leverantörsfaktura för leverantörer från GB.

Uppdatera ert leverantörsregister med avseende på standardkonto för inköp ifall dessa har ett EU konto. Detta gör man genom att editera de berörda leverantörerna. 

 

Nytt land

Nordirland finns numera som land i Specter med XI som landskod. Som en del i Brexit-överenskommelsen kommer NordIrland att tullmässigt vara kvar i EU vad gäller handel med varor.

Meddela er webbshoppsleverantör denna landskod om ni förväntar er försäljning till Nordirland.

Nytt land - Leverantörer

Justera de leverantörer som finns i Nordirland till den nya landskoden för Nordirland. Nordirland hanteras även i fortsättningen som ett EU-land.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer