Inköp, skanna inleverans

Följ

Vår funktion för att skanna artiklar vid inleverans är till för att säkerställa att ni har rätt streckkoder på artiklarna som ni har i lager, samtidigt som ni snabbar upp ert utleveransflöde i och med att ni redan vid inleveransen ser om artiklarna som skannas har rätt streckkoder.

För att ni skall kunna skanna era artiklar vid en inleverans så krävs det att artikeln har en streckkod och att artikeltypen är av typen vara/lagerförd. Om man har artiklar med artikeltyp Vara/ Ej lagerförd, tjänsteartiklar och/eller textartiklar så finns det en inställning för att hantera dessa automatiskt eller manuellt vid skanningen.

Som standard så kommer ni direkt till läget för att göra en inleverans av inköpsordern när ni trycker på ikonen för inleverans i inköpsorderöversikten. I läget för "Ny inleverans" kan ni klicka vidare på knappen "Skanna artiklar för inleverans" för att skanna varorna och på så sätt kontrollera att ni har rätt streckkoder på artiklarna samt att ni bekräftar att det på inköpsordern är det som ska inlevereras.

 

Om det är så att ni alltid vill komma direkt till läget för att skanna artiklarna för inleverans när ni skall leverera in en inköpsorder så finns det en inställning på respektive leverantör i systemet. 

Editera leverantören och kryssa i kryssrutan för "Skanna streckkod för inleveranser" och spara. Läs mer om hur ni skapar leverantörer i systemet här.

 


Om ni, efter ni har kryssat i kryssrutan på leverantören, klickar på ikonen för inleverans på inköpsordern så kommer ni direkt till läget för att skanna artiklarna.

 

I nästa steg kan ni påbörja skanningen av artiklarna för inleverans med hjälp av er streckkodsläsare. Ni kan också mata in artikelnummer eller streckkod manuellt i fältet för "Streckkod/artikelnummer" och trycka på enter-tangenten för att markera en skannad artikel som levererad.

Bilden ovan visar skanningsläget för inleverans. Artikeln med artikelnummer 1564567 och 20202020 är delvis skannad medans artikel 18181818 är helt färdigskannad. Artikel 19191919 är inte skannad alls. I detta läget är det oväsentligt vilken artikeltyp en artikel ha då kryssrutan för att "Skanna enbart lagerförda artiklar" EJ är ikryssad. Statusraden till höger visar artikelradens skanningsstatus från Ej skannad, Påbörjad till Klar.

Efter manuell inmatning av streckkod/artikelnummer så har ni möjlighet att växla mellan fälten för "Antal skannade" och "Streckkod/artikelnummer". Detta för att ni enkelt skall kunna öka antalet i fältet för "Antal skannade" genom att använda piltangenterna eller skriva in hela antalet. Denna funktion är smidig att använda om man ex. har ett högt antal som skall levereras och man vill undvika att skanna/skriva in artikelnumret flera gånger.


Vid artikeltyperna ej lagerförd och tjänst finns en inställning vid skanningsläget (Skanna enbart lagerförda artiklar) där man kan välja om endast lagerförda artiklar är de som skall skannas och att de andra artiklarna (tjänsteartiklar samt textartiklar) skall levereras in per automatik. Om denna kryssruta inte är ikryssad, vilket den inte är som standard, så förutsätter systemet att alla artiklar skannas eller matas in manuellt vid inleveransen. En artikel som är av artikeltypen "Ej lagerförd" samt tjänsteartiklar kan ha en streckkod medans textartiklar måste matas in/korrigeras med manuell handpåläggning.

När kryssrutan för att skanna enbart lagerförda artiklar är ikryssad så ser vi att artikeln med artikelnummer 20202020 antingen är en vara som inte är lagerförd, en tjänst eller en textartikel i och med att statusen skriver ut texten "Ej lagerförd".

Om det är en delinleverans som ni skall göra så klickar ni på knappen "Vidare till inleverans" när ni skannat/korrigerat antal skannade artiklar.

När alla artiklar är skannade så flyttas ni automatiskt till inleveransvyn. I detta läge är knappen för "Skapa inleverans och lev. faktura" förvald så ett enterslag bekräftar inleveransen av de artiklar ni skannat.

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer