Skapa ny leverantör

Följ

Leverantörskortet ligger till grund för olika typer av information som härleder till bland annat funktionerna inköp, leverantörsfakturor och skapande av utbetalningsfiler. 

Fyll i relevanta fält som gäller för leverantören.

 

 

Betalningsvillkor
Vid vald leverantör, vid skapande av en leverantörsfaktura, kommer betalvillkoren väljas framför standardinställningarna. 

Bankgiro
Bankgiro måste anges vid användande av skapande av utbetalningsfiler. Saknas bankgirot kommer inte utgiften med som ett val i filen. 

Standardkonto
Exempelvis 4010 - Inköp material och varor. Är det en export/EU leverantör väljs lämpligt konto för det ändamålet. Är man osäker på vilka konton som skall användas bör man rådgöra med sin redovisningskonsult.

Inköpstyp
Är det en tjänst eller vara som köps in.

Moms 
Är det exempelvis inköp av varor från en EU-leverantör som är momsfria men kommer att säljas med 25% moms så måste momssatsen 25% vara vald. Det är denna information den fiktiva momsen beräknas på.

Inleveranser
Om ni väljer att kryssa i rutan "Skanna streckkod för inleveranser" kommer ni direkt till läget för att skanna artiklarna för inleverans, när ni skall leverera in en inköpsorder och klickar på inleveransikonen.

Land
Är det en export/EU leverantör måste rätt land anges för att den fiktiva momsen skall räknas ut korrekt.

Kommentar
Valfri text inne på leverantören

Var denna artikel till hjälp?
0 av 4 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer