Skapa ny artikel

Följ

För att skapa en ny artikel, välj ”Ny Artikel” i menyn i överkant.Nu får du upp en skärm där du kan fylla i all information om artikeln.
Artikelnummer, fyll i artikelnummer eller tryck ”Uppdatera artikelnummer” och systemet tillhandahåller ledigt artikelnummer.

Skriver du i egna artikelnummer, notera att du kan använda både siffror och bokstäver, dock ej mellanslag.

Artikeltyp; ange status för den nya artikeln.Observera att inleverans inte går att göra på artikel som har typen ”Ej lagerförd”.

Paketartikel - (se separat hjälpavsnitt om Paketartikel).

Artikelbenämningen; är namnet du ger artikeln i systemet. Benämningen kan innehålla max 140 tecken.

Artikelkommentaren syns på dokument (order, faktura, etc.), är en utförligare beskrivning av artikeln.

Utländsk benämning; här kan du ange artikelns benämning och artikelkommentar på annat språk. Utländsk benämning används när kunden har annat dokumentspråk än svenska (inställning som görs på Kundnivå).

Du kopplar artikeln till en viss artikelgrupp genom att klicka på ”välj artikelgrupp” (se mer information om Artikelgrupp i separat hjälpavsnitt).

Standardenhet; markera vilken enhet artikeln skall anges i. Saknas någon enhet i rullgardinen, så kan du enkelt lägga till den under ”Systemet/Inställningar/Enheter”.

Streckkoder: Lägg till en eller flera streckkoder per artikel. I dagsläget fungerar "flera streckkoder" enbart i Specter POS


På artikeln kan anges om serienummer skall användas. Det finns två inställningar som styr om serienummer skall registreras vid inleverans och/eller utleverans. Om man försöker utleverera en artikel med ett felaktigt serienummer så visas en varning om att artikeln inte är inlevererad i Specter sedan tidigare. Funktionen hanterar även registrering av serienummer vid returer via kreditfaktura, lagersaldojustering eller en order med minusantal på artikelnivå. På artikelkortet under fliken Serienummer går det att följa in- och utleveranser för artikeln med dess serienummer.

 

Leverantörer och villkor


Här kan du koppla artikeln till en eller flera leverantörer.

Leverantör; markera vilken leverantör artikeln skall kopplas till. Saknas någon leverantör i rullgardinen, gå in under ”Leverantör/Ny leverantör” i menyn till vänster och registrera.

Artikelnr; ange leverantörens eget nummer på artikeln, kommer att anges på inköpsorder till leverantören.

Inköpsspris; fyll i artikelns inköpspris om det är känt (systemet kommer att fråga om inköpspris skall flyttas till fältet ”Inköpspris” under försäljningsdelen).

Tullkostnad; fyll i eventuell tullkostnad. Anges alltid i SEK.


Fler leverantörer; om artikeln skall kopplas till mer än en leverantör, klicka här för att gå vidare med ytterligare leverantörskoppling.
Den leverantör som är först vald, har första prioritet som leverantör, andra valet blir ”prio 2” etc.
Innebär att inköpsförslag görs på leverantör med ”prio 1”, kan dock ändras till annan leverantör.

 

FörsäljningAnge konton för försäljning. Systemet föreslår konton enligt vad som är angivet på standardkonton. Inställningar görs under Systemet/Inställningar/Standardkonto.

Kalkylinköpspris används av Specter för att beräkna täckningsbidrag vilket visas vid registrering av offert, order och försäljning i kassan. Det finns även två täckningsbidragsrapporter som använder beloppet. Är FIFO-lagervärdering påkopplat i systemet används Kalkylinköpspris endast i undantagsfall.

Fälten Påslag, Marginal och TB kan användas för att sätta Enhetspris.

Momssats, här anges vilken momssats som skall användas som standard när artikeln säljs.

Enhetspris anger artikelns försäljningspris och kan anges exklusive eller inklusive moms. För att säkerställa noggrannheten i priset inkl. moms kan upp till 8 decimaler behöva användas för att ange pris exkl. moms. Enhetspriset kan med fördel ange inkl. moms, beloppet exkl. moms beräknas då automatiskt.

Inventeringspris används av Specter för att beräkna lagervärde på rapporterna Lagervärderingsrapport och Lagerförändringsrapport. Är FIFO-lagervärdering påkopplat i systemet används Inventeringspris endast i undantagsfall.

Ordinarie pris är inget värde som används internt i Specter men kan hämtas via vårt API till en webbshop för att där t.ex. i samband med rea visas som ordinarie pris. Säkerställ med er webshop om de tar emot värdet inklusive eller exklusive moms. 

 

Inköp


Ange kostnadskonto för inköp.

För att kunna dra nytta av Specters inköpsförslag, fyll i artikelns Beställningspunkt, ”Förpackningsstorlek” samt ”Antal att beställa”. Om dessa fält lämnas tomma ges inköpsförslag först när artikeln uppvisar negativt disponibelt lagersaldo, d.v.s. om man endast köper in en artikeln på beställning, så behöver inget fyllas i.

 

Prisstaffling

Vill du att just den här artikeln ska ha en viss stafflingsrabatt kan du ställa in det här. Den skriver då över eventuell stafflingsrabatt du ställt in på artikelns artikelgrupp.  Du kanske vill ställa in att kunden får mer rabatt om den beställer ett visst antal artiklar. 

 

Du ställer in vilka olika brytnivåer, vad det gäller antal, som ska finnas, samt vilken rabattprocent som varje antalsnivå ska ge.

Dock kan dessa ändringar skrivas över då stafflingen på artikelgruppsnivå ändras, om man kryssar för att alla underliggande artiklar ska uppdateras.

 

Exempel Prisstaffling:
Om en kund köper fler än 4 stycken av artikeln så skall en rabatt på 5 % avgå och om antalet uppgår till 10 stycken eller fler så skall rabatten vara 10 %, däremot skall inte priset rabatteras om ordern är på färre än 5 stycken.


När alla uppgifter om artikeln är angivna, tryck på ”Skapa artikel”. 


För att redigera en skapad artikel, sök reda på den i ”Visa artiklar” och välj ”editera”-ikonen (), eller klicka på artikelnumret för att öppna artikelvisning och därifrån välja ”Editera artikel” i den övre menyn.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer