Specter fjärrhjälp

<br><!-- <table style="width: 100%; border-style: none; border-color: #ffffff;"> <tbody> <tr style="height: 164px;"> <td style="width: 396px; height: 164px;"><img src="http://www.specter.se/wp-content/uploads/Fjarrhjalp.jpg" width="375" height="214" /></td> <td style="width: 650px; vertical-align: top; height: 100%;"> --> <p><b>Specter använder Teamviewer Quick Support. Klicka på länk nedan för den typ av dator du använder.</b></p> <ul style="list-style-type: circle; margin-left: 40px;"> <li><a href="https://get.teamviewer.com/6ug6rah">Ladda ner programvara för PC</a></li> <li><a href="https://get.teamviewer.com/6ug6rah">Ladda ner programvara för MAC</a> (Läs mer om <a href="https://community.teamviewer.com/t5/Knowledge-Base-EN/How-to-control-a-Mac-running-macOS-10-14-or-higher/ta-p/44699">säkerhetsinställningar på Mac</a>).</li> </ul> <!-- </td> </tr> </tbody> </table> -->