Specter fjärrhjälp

<br> <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr style="height: 164px;"> <td style="width: 396px; height: 164px;"><img src="http://www.specter.se/wp-content/uploads/Fjarrhjalp.jpg" width="375" height="214" /></td> <td style="width: 650px; vertical-align: top; height: 100%;"> <p>Specter använder en anpassad version av Teamviewer Quick Support v.9 för att kunna fjärrstyra din dator. Klicka på länk nedan för den typ av dator du använder.</p> <ul> <li><a href="https://get.teamviewer.com/6ug6rah">Ladda ner programvara för PC</a></li> <li><a href="https://get.teamviewer.com/6ug6rah">Ladda ner programvara för MAC</a></li> </ul> <p><a href="https://community.teamviewer.com/t5/Knowledge-Base-EN/How-to-control-a-Mac-running-macOS-10-14-or-higher/ta-p/44699">(Säkerhetsinställningar på Mac)</a>.</p> <br> <p>Om man redan har en version av Teamviewer på sin dator och det är version 10 eller nyare så kan vi inte ansluta med den version vi har. I de fall följer man stegen nedan som presenteras i hjälpavsnittet <a href="/hc/sv/articles/115001271249-Versionsproblem-vid-fjärrhjälp">Versionsproblem vid fjärrhjälp</a>.</p> </td> </tr> </tbody> </table>