Order, skanna utleverans

Följ

Vår funktion för att skanna artiklar vid utleverans är till för att minska returer genom att säkerställa att ni levererar rätt varor till kund. Genom att använda Specters snabbleverans så har ni möjlighet att skanna artiklarna när order packas för att säkerställa att ni levererar rätt saker till slutkund. Skanning kan användas både för fullständig leverans av order samt delleverans.

För att ni skall kunna skanna era artiklar vid en utleverans så krävs det att artikeln har en streckkod och att artikeltypen är av typen vara/lagerförd. Vid artikeltyperna ej lagerförd, tjänst samt textartikel finns en inställning som levererar ut artikeln per automatik. Den inställningen är satt som standard men kan kryssas ur för att hantera dessa artiklar manuellt.

När ni gör en utleverans kan ni antingen klicka på ikonen för leverans i orderöversikten eller använda funktionen för snabbleverans. Läs mer om hur funktionen för snabbleverans fungerar i hjälpavsnittet här.

Funktionen är optimerad för att användas vid snabbleverans. Nedan beskriver vi hur ni gör om ni inte använder snabbleverans (skanning av plocklista).

När ni klickat på ikonen för att göra en leverans så tas ni till steget för "Ny leverans". I denna vy finns numer en knapp "Skanna artiklar för utleverans". Klicka på knappen för att komma till läget för att påbörja skanningen av artiklarna som ni skall leverera. Om ni inte vill skanna era artiklar vid en utleverans så levererar ni ut era artiklar som vanligt.

 

I nästa steg kan ni påbörja skanningen av artiklarna för utleverans med hjälp av er streckkodsläsare. Ni kan också mata in artikelnummer eller streckkod manuellt i fältet för "Streckkod/artikelnummer" och trycka på enter-tangenten för att markera en skannad artikel som levererad.

Längst upp i vyn finns en bockruta med vilken man väljer om artiklarna som inte är av artikeltyp Vara / Lagerförd (alltså Vara ej lagerförd, Tjänst samt textartikel) skall skannas eller ej.

Bilden ovan visar skanningsläget för utleverans. Artikeln med artikelnummer 99990031 är skannad/manuellt inmatad en gång och står därför med statusen "Påbörjad". Artikel 100001039 är inte skannad men är av typen lagerförd medans artikel FR-DHL och 99990030141 antingen är satt som Vara / Ej lagerförd, tjänst (Planerbar / Ej planerbar) eller en textartikel. Statusraden till höger visar artikelradens skanningsstatus från Ej skannad, Påbörjad till Klar.

Efter manuell inmatning av streckkod/artikelnummer så har ni möjlighet att växla mellan fälten för "Antal skannade" och "Streckkod/artikelnummer". Detta för att ni enkelt skall kunna öka antalet i fältet för "Antal skannade" genom att använda piltangenterna eller skriva in hela antalet. Denna funktion är smidig att använda om man ex. har ett högt antal som skall levereras och man vill undvika att skanna/skriva in artikelnumret flera gånger.Om ni kryssar ur rutan för "Utleverera ej lagerförda artiklar automatiskt." så måste ni även skanna dessa artiklar. Statusen förändras då från "Ej lagerförd" till "Ej skannad". Detta gäller även textartiklar. Om streckkod finns inlagt på de artiklar som är satta som "Ej lagerförd" så kan ni skanna den för att leverera ut även dessa. Textartiklar måste manuellt justeras antingen genom att skriva artikelnummer eller genom att ändra antalet.

När ni är klara med skanningen/inmatningen så klickar ni på knappen "Vidare till utleverans" för att komma till läget för utleverans. Om alla artiklar är skannade så flyttas ni automatiskt till utleveransvyn.

I detta läge är knappen för "Leverera och fakturera" förvald så ett enterslag bekräftar inleveransen av de artiklar ni skannat.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer