Snabbleverans

Följ

Snabbleverans är ett förenklat flöde för utleveranser. För att aktivera den här funktionen måste du göra ändringar i systemets grundinställningar.

Klicka på Inställningar i vänstermenyn och sedan Systeminställningar i övre menyn. Här väljer du vilket format du vill att plocklistan skall ha och vilket sorteringsbegrepp som passar bäst för verksamhetens arbetssätt.

 

Plocklisteutskrift på kvittoskrivare för mindre pappersåtgång är en annan funktionalitet som förenklar hanteringen kring utleveranser.

Funktionen snabbleverans finner du under Order i vänstermenyn och sedan Snabbleverans i övre menyn.

 

Med hjälp av en streckkodsskanner söks ordern upp, förutsatt att du valt att använda funktionen ” Visa streckkod på plocklista”. Efter att du skrivit ut plocklistan skannar du enkelt upp korrekt order och hamnar i utleveransläget direkt. Med två enterslag är fraktsedel och faktura/kortkvitto utskrivna, redo för nästa order förutsatt att alla inställningar är gjorda gällande autoutskrift mm.

Har man ingen streckkodsskanner kan man självklart även använda funktionen manuellt genom att skriva in den kod som visas bredvid streckkoden.

Används funktionaliteten "massutskrift plocklistor" och utskriftsformatet Skanning för utleverans  men vill ändå skriva in den kod som visas för att komma direkt till skanningsläget. I det läget använder ni istället OS före ordernumret. 

 

  

Under Inställningar - Betalsätt kan inställningar för Snabbleverans göras per betalsätt.

 

Skapa faktura per automatik vid snabbleverans

När funktionen Snabbleverans används i Specter kan momentet där man klickar på Skapa faktura hoppas över för att få ett snabbare flöde. Det är då tillräckligt att klicka på Leverera och fakturera. Därefter kan nästa orderleverans hanteras direkt.

 

E-posta faktura vid fakturaskapandet

När fakturan skapas finns möjlighet att sända den via e-post. I det läget kan även mottagaradress och meddelandetext ändras. Vid betalsätt Klarna är detta val inte lämpligt eftersom det är Klarna som skall sända sin faktura.

 

Föreslå alltid slutfaktura

I Specter finns möjlighet att skapa leveransfaktura, endast levererat faktureras, eller slutfaktura, allt faktureras. Inställningen innebär att slutfaktura alltid föreslås. I Kombination med Skapa faktura per automatik vis snabbleverans skapas alltid slutfaktura oavsett hur stor del av ordern som levereras.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer