CRM Startsida

Följ

Under ”Systemet” – ”Inställningar” i vänstermenyn kan du själv påverka hur din startsida i Spectersystemet skall se ut.

 

"CRM Startsida" fokuserar på händelser och aktiviteter.

 

Förklaring av ikonerna på CRM Startsida


Rött kryss () innebär att åtgärden ännu inte är utförd.

Grönt kryss () innebär att åtgärden är utförd.

Sätt alarm på viktiga händelser och aktiviteter så får du en påminnelse, som vid vald tid dyker upp på bildskärmen. ”Klock”-ikonen () visar att påminnelse är aktiverad.

Om det finns en pratbubbla () på en rad innebär det att det finns kommentar att läsa. Håll pekaren över pratbubblan, så visas kommentaren. På e-postad händelse är det mailtexten som visas.

För att skapa en uppföljningsaktivitet kopplad till händelsen/aktiviteten, tryck på uppföljningspilen ().

För att editera en post klickar man på ”editera”-ikonen ().

Du tar enkelt bort en post med hjälp av ().

 

Händelser

Händelser är saker du lägger på en viss tid, ett möte eller annan tidsbokning, med en start- och sluttid.

 

Aktiviteter

Aktiviteter är snarare saker du ska få gjort, oftast före ett bestämt förfallodatum. Händelser, liksom aktiviteter, kan skapas av dig, tilldelas dig av andra personer inom företaget eller skapas automatiskt när ett nytt projekt har inletts. Dagens händelser visas i den översta listan. Sökfunktionen underlättar för att få överblick både över egna och kollegers inplanerade händelser, välj tidsperiod, händelsetyp och användare Bredvid dagens händelser har du en liten kalender, där du kan välja att se händelser på andra datum. Aktiviteter visas i den understa listan. Som standard visas dagens aktiviteter och de aktiviteter som är förfallna, d.v.s. de du inte hunnit med den dagen de var lagda på. Du kan även välja andra visningsalternativ i drop down-menyn till höger.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer