Skapa/ändra manuella verifikat

Följ

Bokföringsverifikat används för att registrera olika affärshändelser i verksamheten. För att lägga till ett nytt verifikat välj bokföring i vänstermenyn och nytt verifikat i övre menyn.

OBS! Manuella verifikat räknas ej med i stapeldiagrammet på startsidan.

_________________________________________________________________________________________

Skapa nytt verifikat:

Välj ett datum för den aktuella affärshändelsen.

 

Verifikationsserie A är standard. Möjlighet finns att lägga till fler verifikationsserier under inställningar.

Verifikationstext beskriver vad affärshändelsen gäller.

Kommentar ger möjlighet att beskriva affärshändelsen mer utförligt.

Vänd verifikat används om man vill nolla ut tidigare skapat verifikat. Se avsnitt " ändra befintligt verifikat" nedan.

Kontonamn/nr anges i den stora avlånga rutan. Rutan är sökbar så ange första bokstäverna så anges förslag.

Resultatenhet kan anges per rad och därmed kan ett och samma verifikat beröra flera delar av verksamheten. Läs mer om hur resultatenheter aktiveras.

Kommentar/konteringsrad: Här kan mer ingående information anges per specifik rad.

Debet: Innebär ökning

Kredit: Innebär minskning

Skapad av: Systemet loggar och visar vilken användare som skapat verifikatet, samt vilket datum.

Ny rad: Lägg till nya rader för kontering.

Ikon: 

 

Kortkommandon:

Med hjälp av Enter, Shift+Tab samt Kommatecken+Enter kan man sköta hela registreringen.

Enter = gå till nästa fält
Shift+Tab = gå till föregående fält
Kommatecken+Enter = Ange kommatecken på sista raden i kontofältet följt av enter så sparas hela verifikatet och ett nytt öppnas.

 

När verifikatet är klart, klicka på "spara verifikat" eller "spara och skapa ny". På skärmen visas ett meddelande med verifikationsnummer. Lämpligtvis skriver man ut verifikatet och sätter in i en pärm tillsammans med månadens övriga affärshändelser

 

 

I listningen för verifikat visas en överblick på verifikatet vid hoovring över den gula ikonen. 

_______________________________________________________________________________

Ändra befintligt verifikat:

Sök upp det verifikat som skall ändras. Klicka på ikonen  

Ändra verifikat kan man göra om man ångrar hela eller delar av registrerade uppgifter.

Vänd verifikat används om man vill nolla ut tidigare skapat verifikat. Verifikatet blir +-0

Ny rad: Lägg till nya rader för att komplettera verifikatet.

Ikon: 

        

 

 

Hur du söker på ett verifikat läser du om här

 

 

Var denna artikel till hjälp?
2 av 3 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer