Verifikationsserier

Följ

Det finns möjlighet att separera bokföringen med olika verifikationsserier och därmed få en bra struktur i sin bokföring. För att lägga till verifikationsserier välj "inställningar" i vänstermenyn och "verifikationsserier" i övre menyn.

Klicka på "Skapa ny verifikationsserie"

Nedan följer ett exempel på hur verifikationsserier kan skapas. Det är individuellt hur man önskar ha sina serier uppställda och därmed är nedan endast ett exempel.

 

 

 

 

 

 

Önskar man en verifikationsserie som inte är kopplad till någon journal så kryssar man inte i någon av rutorna. Skriv endast namn och spara sedan verifikatnummerserien.

 

Det visas alltid en listning över de aktuella serierna under "inställningar" i vänstermenyn och "verifikationsserier" i övre menyn.

 

Vid skapande av nytt verifikat kan man välja vilken serie bokföringsposten det skall tillhöra.

 

Vid bokföring av journal så väljs automatiskt den serie man kopplat till den specifika journaltypen. 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer