Inställningar för resultatenheter

Följ

Om resultatenheter skall användas i redovisningen skall det först aktiveras. Det görs under Inställningar – Resultatenheter. Kryssa i Använd resultatenheter. Välj också vilken redovisningsmetod som skall användas. Det är möjligt att senare byta redovisningsmetod.

 

Redovisningsmetod styr hur resultatenhet skall användas vid försäljning. Det finns fyra alternativ.

Artikelgrupp. Per artikelgrupp kan anges vilken resultatenhet som försäljning av artiklar i den artikelgruppen skall bokföras.

Kassor/Säljare/Webbshoppar. För varje kassa och användare i systemet samt för eventuell webbshop kan anges vilken resultatenhet försäljning skall bokas på utefter av vem (säljare) eller var (kassa, webbshop) försäljning har skett.

Kundgrupper. Per kundgrupp kan anges vilken resultatenhet som försäljning till kunder tillhörande kundgruppen skall bokföras.

Länder. För varje land kan anges på vilken resultatenhet försäljning till det landet skall bokföras.

 

När redovisningsmetod är vald läggs resultatenheterna upp. Det görs under Inställningar – Resultatenheter – Ny resultatenhet.

 

 

Efter att resultatenheterna är upplagda skall de kopplas till det som de skall gälla för. Görs under Inställningar – Resultatenheter – Koppla resultatenheter. Beroende på vilken redovisningsmetod som är vald så ser sidan lite olika ut. När inställningarna för resultatenheter är gjorda kommer Specter automatiskt kontera försäljning på inställda resultatenheter utefter vald redovisningsmetod.

Redovisningsmetod Kassor/Säljare/Webbshoppar.
Koppling av resultatenhet kan också göras i Kassainställningar och på användarna.

 

Redovisningsmetod Artikelgrupper.
Koppling av resultatenhet kan också göras under Artiklar – Artikelgrupper.

 

Redovisningsmetod Kundgrupper.
Koppling av resultatenhet kan också göras under Kunder – Kundgrupper.

 

Redovisningsmetod Länder

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer