Diagramverktyg

Följ

Få kontroll över dina affärshändelser med diagramverktyget i Specter. Diagrammet beräknar fakturor, kassakvitton, offert, order, utgifter m.fl. ( ej manuella bokföringsverifikat och förskott ). Siffror är alltid exkl. moms. Att sortera på säljare, kunder, eller prospect är en annan möjlighet.

Det finns en mängd olika sökkriterier i diagrammet, läs mer om vilka sökmöjligheter som finns längre ned på sidan. Se även separat inställning för att visa stapeldiagrammet på startsidan 

Läs även Diagramverktyg vs TB-rapport

  

Diagram Period Ackumulerat

mceclip0.png

mceclip2.png

mceclip3.png

 

Diagramval "Topp 10 fakturaförsäljning per land" - egenskaper

  • Enbart period kalendermånad kan väljas
  • Enbart data från fakturaförsäljning kan väljas
  • Belopp som redovisas per land är summa av fakturerade belopp och summa av krediterade belopp
  • Sortering sker i fallande ordning baserat på försäljning och land
  • 5 länder kan anges som alltid ska visas.
  • Länder som saknar fakturerat belopp visas inte (oberoende av filtrering)

 mceclip0.png

  

Eller på kartan

mceclip8.png

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer