Vinstmarginalbeskattning - VMB

När du köper in begagnade produkter så köper du dem vanligtvis utan moms. Då skall vinsten tas upp till beskattning. Detta kallas för vinstmarginabeskattning - VMB.