Versionsmeddelande 2018-02-14

Följ

Systemförbättring:

Kundorder går ej att spara vid redigering och kopiering innan alla rader har laddats in.

 

Utökning av funktionalitet: 

Klarna kreditfaktura

Inställning för mejl från Klarna fungerar nu även för kreditfakturor.

Nedanstående ruta skall vara ibockad som grundinställning under betalsättet.

 


Utökning av funktionalitet: 

Orderrapport med rader

Utökning av sökkriterierna privat eller företag. Rapporten är ett bra verktyg för uppföljning av orderstatistik med möjligheten att sortera på tex. företag och privatperson. ( B2B / B2C )

 

Ny funktionalitet:

Ta bort kund är nu möjligt i Specter som ett steg mot den nya lagen GDPR.

Buggfix:

Inköp som enbart har antal 0 på alla rader och därmed fick felaktig inköpsstatus är nu åtgärdad.

 

Nya hjälpavsnitt:
Inför GDPR
Ta bort kund
Ta bort artikelgrupp
Ta bort en skapad journal
Lagerrörelse per artikel
Orderrapport med rader

 

 

Var denna artikel till hjälp?
3 av 3 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer