Inför GDPR

Följ


På Specter pågår just nu ett utvecklingsarbete med syfte att underlätta för våra kunder att kunna efterleva GDPR. Det är numera möjligt att ta bort och anonymisera kunder. Nästa steg är masshantering av ta bort och anonymisera kunder.

En övergripande tanke med de nya reglerna är att tydligare betona att alla företag som behandlar personuppgifter aktivt måste ta ansvar för att se till att förordningens regler följs och kunna visa det. Det innebär striktare regler kring hur personuppgifter får samlas in, lagras och hanteras, vilket ställer krav på nya rutiner och förfaringssätt.

Läs mer på vår hemsida: https://www.specter.se/gdpr/


Vad innebär GDPR för ditt företag?
Läs en kortfattad PDF-guide från Datainspektionen, för mer detaljerad information om GDPR överlag hittar du på Datainspektionens hemsida


Specter kommer sända ut ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Alla befintliga kunder kommer inom den närmsta tiden få ett mail med ett personuppgiftsbiträdesavtal som kompletterar nuvarande användaravtal. Ni godkänner avtalet genom att fortsätta använda systemet. Mottagare av informationen är den e-postadress som är inlagd på admin-användaren. Läs mer om hur man editerar användare om ni önskar ändra e-postadress.

Ny funktionalitet i samband med GDPR:

Ta bort kund - Färdigställt
Anonymisera kund - Färdigställt
Massbearbetning av anonymisera/ta bort kund - Beräknas till 16 Juni
(Möjlighet till massbearbetning kommer ingå i funktionen Crm/offert.)

 

Är det möjligt att behörighetsstyra åtkomsten till personuppgifter?


I Specters affärssystem finns sedan länge avancerad funktionalitet för behörighetsstyrning per användare. Det är därmed möjligt för er admin-användare att säkerställa att det bara är de användare som behöver tillgång till personuppgifter som får tillgång till dem.

Exempel på behörighetsstyrning som kan sättas per användare: 

Kunder:
Skapa ny kund, visa kund, ändra kunduppgifter, ta bort kund
Utskrifter av t.ex. adressetiketter och export av e-postadresser
Export av kundregister
Tillgång till tagen kreditupplysning


Leverantörer:
Skapa ny leverantör, visa leverantör, ändra leverantör, ta bort leverantör


Systemanvändare:
Visa användare, ändra användares uppgifter

 

 Mer information kommer löpande.

Var denna artikel till hjälp?
8 av 8 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer