E-faktura Avtalsfakturering

Följ

Nedan avsnitt gäller enbart en komplettering av att skicka avtalsfakturorna elektroniskt. Hur avtalsfaktureringen hanteras generellt kan ni läsa om här

För att kunna skicka avtalsfakturorna är det viktigt att grundinställningarna gjorda. Läs mer här

 

 

Inställningar på avtalet

Utöver grundinställningarna måste även referenserna på kundens avtal vara ifyllda och betalsätt Fakturabetalning valt. Dessa hittar du under Avtal i vänster meny och Visa avtal i övre menyn. Alternativ på kundens kundkort under fliken avtal.

 

Betalsättet på avtalet måste vara Fakturabetalning för att möjligheten att kunna skicka fakturan som e-faktura. Vid val av Fakturabetalning kommer möjligheten att bocka i kunden önskar att få sin avtalsfaktura skickad som e-faktura

 

 

Avtal att fakturera

Välj Ekonomi i övre meny och Avtal att fakturera i vänster meny. För att skicka iväg era avtalsfakturor med elektronisk faktura finns nu ytterligare en ruta med tillhörande ikonen pagero.png. Är det fler än en faktura som skall skickas är ikonen klickbar och hela raden rutor bockas i per automatik. I övrigt är det en och en ruta som gäller vid val att skicka fakturan elektroniskt. 

 

För att rutan skall bli klickbar är det viktigt att allt på avtalet är rätt inställt, om inte så kan ni editera fakturaförslaget genom att klicka på ikonen editera edit.gif och ni kan justera fakturaförslaget direkt utan att gå till avtalet och då är det främst betalsättet som behöver ändras till Fakturabetalning.  

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer