Ominstallation av integrerad kortterminal på Specter Butikskassa

Följ

Denna guide beskriver hur kassadatorn ska konfigureras när en integrerad kortterminal från Bambora används med Specter Butikskassa. Ominstallation av kassa sker t.ex. vid exempelvis datorbyte.
Installationen avser Windows och är skriven för Svensk Windows 10. Tidigare versioner och språk kan skilja i utseende. Specter Butikskassa kan köras med webbläsare Edge, Firefox eller Google Chrome.
Ominstallation kan även bokas med Specter kundtjänst mot löpande timdebitering, tidsåtgång i normala fall är ca en timme.

Nyinstallation och uppstart på en ny kassa gör Specter tillsammans med dig som kund på kassadatorn, flera moment som du inte kan göra själv behövs vid första installationen. Specter kontaktar dig som är kund och planerar in nyinstallationen och uppstart.

Kortterminalen kopplas som regel bara över till den nya datorn. Gör det innan installationen påbörjas.
Vanligen flyttas endast USB-anslutningen för USB-COM-port adaptern över till den nya datorn, i undantagsfall sitter terminalen ansluten direkt till en på datorn inbyggd COM-port, den nya datorn måste då ha en inbyggd COM-port eller en USB-COM-port adapter måste införskaffas.


Instruktioner:

 • Logga in i Windows på kassadatorn med den användare som kassan kommer att köras på.
 • Koppla över anslutningen till kortterminalen till en lämplig USB-port på datorn.
 • Öppna en ny flik i en webbläsare. Ladda ner installationsfilen sctc.msi.
 • Spara och kör eller kör filen direkt.
  Förfarandet för att ladda ner och köra skiljer mellan olika webbläsare.
 • Vid eventuell varning från Windows gällande den nerladdade filen, klicka Mer information.

  mceclip0.png 

 • Kontrollera att App-namnet är sctc.msi, klicka därefter Kör ändå.

  mceclip1.png 

 • Klicka Next i installationsprogrammet, två gånger.

   mceclip2.png

 • Godkänn att installationsprogrammet får köra på datorn om en bild liknande denna visas. Klicka på Ja.

  mceclip3.png

 • Installationen är klar. Klicka på Close.

Öppna Specter Kortterminal med Ikonen som visas i Aktivitetsfältet.

mceclip4.png

 

Programmet visar information att den kunnat ansluta till terminalen på en COM-port enligt exempel nedan.

mceclip5.png

 Om terminalen inte redan kopplats in så visas inte Lyckades..., koppla in terminalen nu.
Öppna menyn Verktyg - Inställningar. Om fältet Serieport visar en annan siffra än 66 så har terminalen hittats.

Om den inte kan ansluta, starta om datorn, gå annars igenom monteringsguiden för terminalen noga, kontrollera att alla anslutningar är ordentligt kopplade.

Anslutningen kan testas i programmet Specter Kortterminal med alternativet Gör dagsavslut på terminal i menyn Verktyg, se följande bild (detta påverkar inte kassans dagsavslut) terminalen ska pipa till och göra ett dagsavslut till Bambora.

 

VIKTIGT! Några inställningar måste nu göras i Specter Kortterminal.

Logga in i Specter Business Management med en användare som har behörighet till Kassainställningar.
Den vanliga kassaanvändaren kan sakna denna behörighet. Tänk även på att dessa loginuppgifter kanske inte ska sparas i Webbläsaren på kassa-datorn.

Specter Business Management:
Öppna menyn Kassa under Verktyg.
Öppna menyn Kassainställningar i Kassa-vyn.

Specter Kortterminal:
I menyn Verktyg, öppna Inställningar.
Programmet ligger framför andra fönster. Dra det eventuellt åt sidan innan Inställningar öppnas för att komma åt och se Specter Business Management bakom Specter Kortterminal.

mceclip6.png

 

 

Markera, kopiera och klistra in Terminal-hash-nyckel 1 i fältet Hash-nyckel 1.
Markera, kopiera och klistra in Terminal-hash-nyckel 2 i fältet Hash-nyckel 2.
OBS! säkerställ att inget annat än de tecken som visas följer med, ta bort eventuella tomma tecken före och efter nycklarna.

Klicka på knappen Spara.

mceclip7.png


OBS! Om programmet Specter Kortterminal eller datorn har startas om innan dessa inställningar öppnas, visas information att programmet måste köras som administratör, klicka i så fall på knapp Starta som Administratör (syns inte här), programmet startas då om, godkänn att det får göra ändringar på datorn.

Avsluta nu programmet Specter Kortterminal.

 

Starta programmet Specter Kortterminal igen eller starta om Windows/datorn.

Programmet ligger som en genväg på Skrivbordet eller kan sökas fram i Windows Start.

Normalt behöver Specter Kortterminal inte startas manuellt. Det startar med Windows och ligger även åtkomligt i Aktivitetsfältet.

Kortterminal-integrationen kan nu provas från kassan:
Påbörja ett köp.
Skicka det till betalsättet för Integrerat Kort (vanligen namngivet Kort).
- Terminalen ska visa uppmaning att sätta i eller hålla fram kort.
Avbryt transaktionen, alternativt genomför affären om det är ett riktigt köp.

Terminalen är nu integrerad till den nya kassan.


Extra information gällande webbläsaren Internet Explorer.

I Internet Explorer kan några inställningar behöva justeras beroende på hur datorn är konfigurerad.

- Öppna inställningarna Internetalternativ.
- Välj fliken Säkerhet.
- Klicka på zonen Lokalt intranät och knappen Platser.
- Klicka på knappen Avancerat.
- I fältet Lägg till följande webbplats i zonen, skriv localhost, klicka Lägg till.
- Klicka Stäng, därefter OK.
- Klicka på zonen Betrodda platser och knappen Platser.
         I fältet Lägg till följande webbplats i zonen,
         skriv https://login.specter.se, klicka Lägg till.
         skriv https://sbm.specter.se, klicka Lägg till.
         skriv https://sbmnet.specter.se, klicka Lägg till.
         skriv https://pos.specter.se, klicka Lägg till.
- Klicka Stäng.
- I rutan Säkerhetsnivå för zonen, klicka på knappen Anpassad Nivå.
- Hitta inställningen "Visa blandat innehåll" längst ner i svensk version, (Display mixed content).
- Välj Aktivera (Enable).
- Acceptera att ändra denna inställning för zonen.
- Klicka Ok på Inställningarna.


Vid problem med transaktionen. Gå igenom alla kabelanslutningar. Starta om datorn. Kontrollera att nätverket till terminalen fungerar. Se monteringsguiden för kortterminalen.

Se även guiden för konfigurering av kvittoskrivare och logotype.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer