Versionsmeddelande 2018-02-28

Följ

Optimeringar för att snabba upp orderlistningen
Optimeringar för att snabba upp listningen när man går in på ordersidan har genomförts.

Optimeringar för att snabba upp ordersöken
Optimeringar för att snabba upp ordersöken har genomförts.

Matchningskriterier på nr
Vid sökning på “Ordernummer”, “Externt ordernummer” eller “Betalreferens” kan man nu välja sökningens matchning med enl. valen “exakt”, “börjar med” eller “innehåller”.

 

Nya hjälpavsnitt:
Enheter
Verifikationsserier

 

Se äldre versionsmeddelanden >>

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer