Kund, skapa ny kund eller prospekt

Följ

Du hittar kunder och prospects under huvudrubriken Register - Kundregister på vänster sida och Kunder.

 

 

 

Förklaringar till de olika fälten vid skapande av ny kund

Kundtyp visar om kunden skall vara en Kund eller prospect.

Vilken kundgrupp kunden tillhör anges om så önskas annars blir det den kundgrupp som är standard i systemet. Se hjälptext om hur du skapar kundgrupper här.

Om kunden är en privatperson eller ett företag har betydelse vid försäljningen och framförallt för vilken moms som skall användas.  

Kundens namn, vid valet Privat fås två fält istället för ett, förnamn och efternamn skall anges. 

Kundens organisationsnummer och/eller personnummer.

Ta kreditupplysning ger möjlighet till adresskontroll samt köp av kreditupplysning.

Kundens VAT/momsregistreringsnummer, viktigt vid fakturering till företagskunder inom EU.

Klicka i Export/EU kund om det är ett företag i ett annat land i EU (för vilken VAT-nummer är ifyllt, se ovan). För privatkunder inom EU skall valet inte vara ibockat. Alla kunder utanför EU, dvs. privat- och företagskunder skall ha valet Export/EU kund ibockat. Inställningen har betydelse för momshanteringen i Specter.

Vid valet "föreslå e-faktura" bockar ni i rutan om kunden skall ges möjlighet att ta emot sina fakturor elektroniskt. I vyn skapa faktura och kreditfaktura, visas "Skicka som E-faktura".

Elektronisk adress används vid integrationen till Pagero för utgående e-fakturor.

Läs mer under grundinställningar för E-faktura.

Betalningsvillkor hämtas från standardinställning under Systeminställningar men kan sättas individuellt per kund och väljs före standardinställningen. 

Bocka i Kreditkund om det är en kund som får göra kreditköp. Inte ibockad ger en varning när order skrivs.

Tar emot information via e-post, gör att det i olika sammanhang i Specter föreslås att information skall skickas med e-post till kund.

Tar emot information via post, markering att kund kan ta emot information via post.

Prioritet, val att markera kunden som het, ljummen eller kall innebärande vilken prioritet man anser att kunden/prospectet har. I kundsökningsvyn är prioritet markerad med olika färger

Källa, det finns ett register för källor under Kunder - Källor. Med källa avses t.ex. varifrån kunden kommer, annonskampanj, mässa, åf etc. 

Dokumentspråk, val av språk för dokument till kunden. Avvikande språk kan sättas på individuella order.

Standardvaluta, i vilken valuta kunden skall faktureras. Det finns register för valutor under Inställningar

Valuta. Avvikande valuta kan sättas på individuella order.

Rabattprislista, det finns möjlighet i Specter att lägga upp olika prislistor och här anges vilken prislista som gäller för kunden om annan än standard.

Ansvarig säljare, vem på företaget som ansvarar för kunden. Skrivs order på kunden så föreslås den personen som säljare på ordern. 

Återförsäljare, ange om kunden tillhör en viss återförsäljare. Bockas Kunden är återförsäljare i så kommer kunden även att läggas upp i återförsäljarregistret. Återförsäljare är en del av tilläggsfunktionen CRM/Säljstöd i Specter.

Delstat/Provins kan väljas med USA eller Canada som fakturerings eller leveransland.

 

 

Under Rating / Kreditkontroll visas kundens kreditvärdighet om kreditupplysning har tagits.

Ange faktura- och leveransadress. Var noga med att sätta rätt leveransland på kunden då det bl.a. påverkar hanteringen av moms.

De uppgifter som anges under Kontaktuppgifter använder systemet t.ex. vid orderskrivning och då e-post skall skickas till kund. Fler kontaktpersoner hos kund kan anges på kundkortet efter att kunden är upplagd.

Ange besöksadress om det är av intresse.

Intern information, text som skrivs in här visas när order skrivs på kunden.

När alla uppgifter om kunden är ifyllda glöm inte att klicka på Lägg till kund längst ner på sidan.

Vyn för att lägga upp kunder kan också nås från kassafunktionen. Vid kundorder från webbshop där kund inte finns upplagd i Specter så skapas kunden med de uppgifter som kommer från webbshop. Kunder kan även importeras till Specter, görs av Specters personal.

 

När kunden är upplagd kan ytterligare uppgifter anges. Sök upp kunden under Kunder. Klicka på kundnamnet. Ni får då upp kundkortet på berörd kund. En beskrivning av kundkortet finns här

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 3 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer