Valuta

Följ

Klicka på kugghjulet i toppmenyn och välj sedan "Ekonomi" och klicka sedan på "Valuta" där ställer du in valuta och valutakurser. Utgår som standard från svenska kronor.
Om du av någon anledning skulle vilja byta grundvaluta i ditt Spectersystem, kontakta oss på Specter.

Här kan du även lägga till fler valutor.
Välj i så fall Skapa ny valuta.
Namn är valutans fullständiga namn (t ex. Amerikanska dollar, Svenska Kronor etc.)
Förkortning är den förkortning som används för valutan i systemet (t ex. USD, SEK etc.)
Använd VERSALER vid skapande av förkortning.
Värde är valutans värde i systemets grundvaluta (vanligen SEK).

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer