Import/Export och tilläggsprogram Addin

Följ

 

Om filen innehåller fel kan du installera vårt Addin, öppna filen och felsök. Se även bifogad manual för installation. Spara om filen som en .csv innan import.

Du kan läsa om artikelimport genom Textimportguiden.

Viktigt att filen är kommaseparerad och uppställd i kolumner.

 

Tips! Exportera artikelregister från systemet för att där välja vilka datafält ni vill ha med er ut i exporten. Ni får då även ut rätt format på filen. Ändra i den exporterade filen för att uppdatera eller skapa nya artiklar, importera sedan.

Tips! Öppna filen i gratisprogrammet Notepad ++ för ytterligare felsökning. Innan nedladdning av programvaran sker måste ni själva ta reda på information och instruktioner om programmet då Specter inte tar ansvar för eventuella felaktigheter eller problematik som uppstår.

OBS!  Om du ska importera leverantörs - inköpspris/artikelnummer/tullkostnad så måste du ha med leverantörsid. Det är ett unikt id som systemet sätter på varje leverantör (för att hitta id på befintliga leverantörer klicka på ”Leverantörer” i vänstermenyn, id nr står till vänster om leverantörens namn).

OBS! Specter kan ge support på denna typ av problematik till viss del. Om filen behöver omformateras eller är felaktig på annat vis som kräver att mer genomgående felsökning måste göras, så innebär det debiterad konsulttid.

 

Undvik specialtecken

Specialtecken och apostrofer leder till att filen inte kan importeras. Otillåtna specialtecken listas nedan:

×

Ø

½

¼

'

;

Även mellanrum i artikelnumret kan leda till problem vid inläsningen. 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer