Import av artiklar

Följ

Import av artiklar och artikelinformation kan göras ifrån en semikolonseparerad textfil (filformat .csv), som kan skapas i t.ex. Microsoft Excel. Du kan både lägga in nya artiklar och uppdatera befintliga.

Tänk på att:

 • Dina artiklar måste ha unika artikelnummer

 • Du måste ta med värdet för artikeltyp för att ange om artikeln skall vara lagerförd artikel eller ej lagerförd artikel vid importen. Bokstavskombinationen GW som värde för artikeltyp för respektive artikel sätter artikeln som "Vara lagerförd" vid importen. Bokstavskombinationen GN som värde för artikeltyp för respektive artikel sätter artikeln som "Vara ej lagerförd" vid importen. I dagsläget har vår import-funktion inte stöd för import av paketartiklar.

 • Om ett fält är tomt ignoreras uppgiften

 • Priser kan anges som decimaltal med antingen komma (,) eller punkt (.). Pris exkl. moms kan importeras med upp till 8 decimaler för att mer exakt ge det pris inkl. moms som önskas. Detta är framförallt relevant för avvikande momssatser.

 • Om du vill importera en ny artikel krävs att du anger artikelnummer, benämning, inköpspris och försäljningspris ex moms

 • Om du har nollutfyllnad före själva artikelnumret (t.ex. 000123) bör du göra om artikelkolumnen i Excel till ett textfält för att inte nollorna skall försvinna

 • ”Leverantör id” är ett unikt id som systemet sätter på varje leverantör (för att hitta id på befintliga leverantörer klicka på ”Leverantörer” i vänstermenyn, id.nr står till vänster om leverantörens namn)

 • ”Artikelgrupps id” är ett unikt id som systemet sätter på alla artikelgrupper (för att hitta id på befintliga artikelgrupper klicka på ”Artiklar” i vänstermenyn, klicka på ”Visa Artikelgrupper” i menyn högst upp till höger, id.nr står till vänster om artikelgruppens namn)

 • Moms id är ett unikt id som systemet sätter på alla momstyper (för att hitta id på befintliga momstyper klicka på ”Inställningar” i vänstermenyn, välj ”Moms”)

 • Enhet id är ett unikt id som systemet sätter på alla enhetstyper (för att hitta id på befintliga enhetstyper klicka på ”Inställningar” i vänstermenyn, välj ”Enheter”)

 

OBS! Max antal tillåtna rader per import är 5000
Tips för eventuell felsökning av importfil, klicka här 

 

Undvik specialtecken

Specialtecken och apostrofer leder till att filen inte kan importeras. Otillåtna specialtecken listas nedan:

×

Ø

½

¼

Även mellanrum i artikelnumret kan leda till problem vid inläsningen.

 

Följande information kan i dagsläget importeras:
Artikelnummer, benämning, artikelkommentar, artikelgrupp id, artikeltyp, inköpspris, försäljningspris ex moms, försäljningskonto, kostnadskonto, inventeringspris, beställningspunkt, förpackningsstorlek, antal att beställa, streckkod, moms id, enhet id, leverantör id, leverantör inköpspris, leverantör artikelnummer, lagersaldo, utländsk benämning, utländska priser.

 1. Klicka på ”Import/Export” i systemets vänstermeny.
 2. Välj ”Import” i menyn.
 3. Välj vad som skall importeras 4. Välj den fil du vill importera ifrån din hårddisk genom att klicka på ”Bläddra” och markera fil som skall importeras.
  Bockar du i ”Försök matcha kolumner” så försöker systemet hitta rätt rubrik till rätt kolumn (men du har möjlighet att ändra innan import sker) 5. Klicka på "Gå vidare".

 6. De första 10 raderna i importfilen visas nu på skärmen.  Om det finns artiklar i importfilen som överensstämmer med befintliga artiklar i systemet välj mellan ”Uppdatera” eller ”Hoppa över”. Observera att vid val ”Uppdatera” kommer den importerade artikelns data att skriva över befintligt data som finns i systemet om artikeln. Vid val ”Hoppa över” uppdateras endast de artiklar i importfilen som ej finns i systemet sedan tidigare.

  Om första raden i importfilen innehåller rubriker/fält namn, bocka i rutan så ignoreras första raden. Välj korrekt rubrik på de olika kolumnerna via rullgardin ovanför varje kolumn, finns det fält som inte skall med i importen välj ”Importera ej” på dessa kolumner.

 7. När allt är korrekt klicka på ”Analysera”.  Sammanfattning av importen visas längst ner på bilden. Då borttag av artiklar i artikelregistret ej är möjligt är det mycket viktigt att i detta läge kontrollera att importen blir som man tänkt.

  "Skapade poster" visar hur många nya artiklar som kommer att uppdateras i registret om import sker.

  "Uppdaterade poster" visar hur många befintliga artiklar som kommer att bli uppdaterade.

  "Ignorerade poster" visar poster som ej kommer att tas med i importen.

 8. Överensstämmer sammanfattningen med ditt förväntade resultat av importen klicka på ”Importera” annars korrigera eventuella felaktigheter och gör om analysen.  Om några fel påträffas i filen vid analysen så syns detta. Man får då gå tillbaka och ladda upp en ny korrekt fil eller möblera om bland kolumnerna och göra en ny analys.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 3 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer