Export av artiklar

Följ

Möjlighet finns att exportera artikelregistret för import i andra system t.ex. webshop.
Om man har många artiklar som behöver justeras, kan export vara ett alternativ då det kan vara enklare att göra korrigeringarna i t.ex. Microsoft Excel.

* Välj huvudrubriken Register - Register och Artikelexport

Urval kan göras på Inkludera inaktiverade artiklar, artikelgrupp och leverantör

* Välj vad som skall exporteras (i nuläget är endast artiklar möjligt val).
   Alla fält i artikelregistret visas, med möjlighet att bocka i vilka av dessa fält som skall med i exportfilen.
* Klicka på "Exportera".
   Meddelanderuta för filhämtning visas, välj ”Spara”, ange namn på exportfilen och var den skall sparas.
   Klicka på "Spara".

 

Filformatet på den exporterade filen är semikolonseparerad textfil (filformat .csv)

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer