Versionsmeddelande 2023-03-20

Följ

 

Ny inställning förval av kundtyp (privatperson eller företagskund)

Numera finns en inställning för om privatperson eller företagskund skall föreslås när man skapar en ny kund via gränssnittet i Specter. Inställningen hittar ni under Systeminställningar.

 

kundtyp.png

 

Specter POS - stöd stafflingspriser per artikel

Nu finns möjlighet att ge volymrabatt i Specter POS utifrån stafflingspriser på en artikel. Observera att det finns inställningar för att bestämma hur rabatter skall visas, läs mer i denna hjälptext.

För att stafflingspriserna på en artikel skall slå igenom i er kassa måste artikeln ha en prisstaffling angiven. Hjälptext för hur en prisstaffling på artikeln läggs upp. 

 

pos_prisstaffling.png

 

Specter POS - stöd för kundgruppsrabatt

Nu stödjer Specter POS även kundgruppsrabatt. Om din kund är kopplad till en kundgrupp med rabatt beräknas rabatten automatiskt i Specter POS. Det är nu även möjligt att koppla en Kundgrupp till en ny kund som skapas i kundregistret via Specter POS. Observera att det finns inställningar för att bestämma hur rabatter skall visas, läs mer i denna hjälptext.

 

pos_kundgruppsrabatt.png

 

Specter Pay - avstämningsvyer

Med vår nyhet Specter Pay får du en helhetslösning med modern kortterminal, inlösenavtal och sömlös integration med Specters kassasystem.

Med Specter Pay får du all information om dina korttransaktioner, kvitton, dagsavslut och utbetalningar samlade på ett ställe. Smidigt och enkelt med full spårbarhet, så att du kan lägga mindre tid på administration.

När du använder Specter Pay finns två nya vyer för avstämningar:

  • Utbetalningar - en överblick som summerar och underlättar avstämning av de dagliga utbetalningar som sker till ditt bankkonto. Du kan även se detaljer om varje transaktion. Läs mer i Hjälptext.
  • Avgiftsspecifikation - månadssummering av transaktionskostnader. Läs mer i Hjälptext.

 

specter_pay_vy.png

 

Buggfixar och förbättringar

  • Öresdiff i SEPA-återläsning konteras nu korrekt.
  • Vid direktbokföring och skapande av verifikat för kostnad såld vara kopplat till en artikel som har värdet “exkludera från fifo-beräkning” kommer nu värderingen korrekt att komma från artikelns lagervärde.
  • Prestandaförbättringar för kunder som använder Direktbokföring och har väldigt många fakturarader. 

 

API

  • Nu tillåter Specter &-tecken i externalSupplierNo på leverantören i getArticleExternalNeedUpdate
  • Förbättringar i API:t vid hämtning av artiklar i batch där det kunde inträffa att fler än max antal artiklar tillåtna i en batch flaggades för hämtning.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer