SPF för E-post - Serverbyte 5:e september

Följ

Specter kommer att byta de mailservrar som levererar den e-post ni skickar från Specter Business Management. Bytet kommer att göras senast 5/9 -2022.

 

Då e-post utnyttjas för skräp och andra syften i stor skala så finns olika funktioner för att säkerställa att en mottagare av e-post kan lita på att avsändaren är godkänd av domänens ägare. Domänen är det namn som kommer efter @ i e-post-adressen. 

SPF är en av de funktioner som ni kan använda, med SPF godkänner ni att avsändande mailserver får skicka er e-post. Det görs genom att skapa eller editera ett värde i er domäns DNS.

Vår gamla SPF-information kan vara mailserverns IP-adress ip4:82.99.13.108 eller DNS-namn a:mailgw.24solutions.se.

För att säkerställa att er e-post kan levereras med minsta möjliga störningar vid bytet kan ni behöva korrigera er domäns SPF och lägga till enligt vår nuvarande rekommendation i er SPF.

include:_spf.specter.se

Denna include underhålls av Specter och innehåller alltid de mailservrar som systemet använder.

Ni kan ha olika avsändande domäner på era användare som alla kan behöva korrigeras. Alla användare behöver inte skicka e-post, vi kan tyvärr inte bedöma vilka av era användare som skickar e-post eller vilka domäner som behöver korrigeras.

Läs även mer i vårt Hjälpcenter, guide om e-post E-mail når inte kund. Specter erbjuder inte support att konfigurera SPF men tillhandahåller denna information för att ni ska kunna ställa in er domäns SPF korrekt avseende Specter Business Management.

 

Observera att denna inställning är ert eget ansvar att den görs korrekt. Det är inte en inställning i Specter Business Management. Vi rekommenderar er att ta kontakt med er IT-, e-post- eller internet-leverantör för att göra det.
Specter tillhandahåller dessa data men erbjuder ingen support för konfigurationen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer