VMB -Artiklar, hur hanterar jag vinstmarginalbeskattning?

Följ

Vinstmarginalbeskattning kan hanteras på flera sätt i Specter, och med och utan FIFO-lagervärdering. Med FIFO-värdering kan systemet automatiskt kostnadsföra inköpspriset på de sålda varorna i bokföringen. Utan FIFO används Täckningsbidragsrapporten som underlag för momsberäkningen..

Vilken metod man väljer är upp till det enskilda företaget.

Nedan beskrivs först hur man arbetar utan FIFO-värdering, sedan ges information vid varje delmoment vad som skiljer åt vid FIFO-värdering.

 

Inköp av begagnad vara och försäljning av ny vara via faktura. Generell inbytesartikel.

Case: Kunden har en begagnad vara som de vill byta in och därefter köpa en ny dyrare vara. Kunden skall betala mellanskillnaden och momsen skall redovisas på hela beloppet. Den begagnade varan används därmed i praktiken för att delbetala inköpet.

Lägg upp en generell artikel för inbyte av begagnade varor med försäljningskonto lika med ert kostnadskonto för VMB-inköp, i fältet Enhetspris lika med ert inköpspris och ange momssats 0 %. Artikeltypen lämpligen Ej lagerförd. Se bild nedan.
Denna artikel används för alla inbyten, om man vill specificera vad man tagit i inbyte kan detta skrivas i fältet Publicerad kommentar, som är sökbart i orderbilden.

Att använda en generell artikel ger dessutom möjlighet att senare i lugn och ro lägga upp den inbytta varan med en egen artikel. Även att göra en eventuell inköpsorder, för att uppdatera FIFO-pris och dokumentera inköpet med.

Skillnad vid FIFO

Vid FIFO-värdering är det lämpligt att sätta försäljningskontot lika med lagerkontot, oftast konto 1400. Detta innebär att ert lagerkonto blir påfyllt med det avdragna beloppet, som är lika med ert inköpspris av artikeln.  Den unika artikeln som senare lämpligen skapas för försäljningen av den inköpta artikeln kommer ni att fylla på ert FIFO-lager med, vilket är ett separat register skilt från lagerkontot.

Det går att välja att en artikel ska hämta lagervärdet från fältet Inventeringspris ifall man inte har rätt FIFO-värde på lagret. Görs genom att kryssa i nedanstående kryssruta under Editera artikel.

 

Orderläggning

Vid skapande av order skapar ni en order som vanligt med de artiklar som säljs och lägger till den generella artikeln för inköp begagnad vara med ett negativt värde. Då artikeln, inköp begagnad vara, är momsfri påverkas inte momsen.
I exemplet nedan visas priserna inkl. moms. Det går lika bra att sätta negativt antal som negativt pris.

 

Leverera och fakturera ordern och fakturan blir korrekt mot kunden då de skall betala mellanskillnaden på den inlämnade varan och köpet av en ny vara och momsen räknas med i hela försäljningsbeloppet.

 

Inköp begagnad vara kostnadsförs på i det här fallet konto 4020.

Vid FIFO skulle artikeln beloppsmässigt bli lagd på lagerkontot, normalt konto 1400 med inställningar enligt ovan.

 

Inbyte i Fysisk butik

Case: Kunden kommer till en fysisk butik och vill byta in sin begagnade vara.


Inbyte av begagnad vara och försäljning av ny vara i kassan.
Samma förfarande som ovan vid skapande av inköpsartikel.
På grund av Skatteverkets regelkrav kring kassaköp måste inbytet ske i två steg; först ett inköp via ett återköp, sedan ett vanligt köp där värdet på den inbytta artikeln dras av.

Detta görs vid samma tillfälle, direkt efter varandra.

1. Vid inbyte av varan gör man ett återköp i kassan på artikeln och väljer att betala ut i kontanter. Rent fysiskt behöver inte dessa betalas ut, men kvittot blir en form av "tillgodo" under köpprocessen.

2. Vid köp av en ny vara betalar kunden "kontant" med tillgodot och eventuellt återstående belopp utöver det betalas via kort eller andra betalsätt. Hela försäljningbeloppet blir redovisat med moms.

Lagerhantering för inbytta begagnade varor - unika artiklar

Man kan även ha unika artiklar, typ Lagerförd vara som man vid inbytet via order kan sätta ett negativt antal på. Då kommer saldot på artikeln att räknas upp.
Vid inköp i kassan via återköp av unika artiklar, blir det per automatik att lagret ökas med återköpt antal om man väljer att lägga tillbaks varan i lagret vid återköpet.

Vid FIFO rekommenderas inte unika artikelnummer med samma nummer både inbyte och försäljning, då det kommer att bli både kredit och debetbelopp på försäljningskonton med VMB-momskod, med felaktig kontosumma som resultat. Däremot kan man ha olika generella inbytesartiklar för olika artikeltyper etc.
Även lagerhantering blir felaktig vid FIFO om samma artikel används för inbyte och försäljning.

Försäljning begagnad vara - Unik artikel

Case: Butiken skall sälja den inköpta begagnade varan.

Skapa upp en artikelgrupp som till exempel heter begagnad vara VBM.
Vid försäljning av en inköpt begagnad vara måste en ny artikel skapas med lämpligt försäljningskonto och 0 % moms. Välj gärna att ange momskod på försäljningskontot till UVMB.  Ange artikelgruppen och det inköpspris ex moms du köpte varan för, och ange det försäljningspris ni tänker ta.

 

 

FIFO - Unik artikel

Skillnaden är främst att artikelns kostnadskonto ska ställas in för ett konto där de sålda artiklarnas leveranser kostnadsförs separat från andra ej VMB-artiklar. Ställs in under Editera artikel i artikelregistret.

Vid leverans kommer systemet att automatiskt kostnadsföra de levererade artiklarna enligt deras FIFO-pris, alternativt Inventeringspris om detta är valt att användas på artikeln, se ovan.

 

Underlag för momsrapport

När försäljningsperioden är slut tar man en TB-rapport på artikelgrupp begagnad vara VMB.
20 % (vid 25 % moms) av TB bokar man upp som moms i ett manuellt verifikat då man endast redovisar moms på försäljningens täckningsbidrag, därav namnet VinstMarginalBeskattning.

 

Som ytterligare avstämning kan Momsrapporten användas, den visar i fältet på rad 07 försäljningssumman om man satt momskoden till UVMB på försäljningskontot. Att sätta denna momskod även på kostnadskontot fungerar för närvarande inte. (2023 juni)
Kostnadsbeloppet får därför hämtas från konto för Inköp VMB från resultaträkningen.

Normalt brukar dock TB-rapporten vara ett bra underlag för momshanteringen.

 

Momsrapport - FIFO

I Momsrapporten visas rad 07, Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning momskod UVMB.

Om denna momskod satts på försäljningskonton för VMB-varor visas bruttobeloppet av VMB-omsättningen. Att sätta denna momskod även på kostnadskontot fungerar för närvarande inte. (2024 mars)
Kostnadsbeloppet får därför hämtas från konto för KSV VMB från resultaträkningen.

 

Som avstämning kan man med fördel använda TB-rapporten på samma sätt som om man kör systemet utan FIFO. Då som en specifikation av de gjorda affärerna etc.

 

 

 

 Ladda ner guiden för utskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer