Versionsmeddelande 2019-11-25

Följ

Enklare att hitta hjälptexter direkt i systemet!

För att du enklare skall kunna hitta och få hjälp med relevant information finns det nu en ny Hjälp-knapp i gränssnittet. Förslagen på hjälpavsnitt visas baserat på vilken funktion du arbetar med i systemet. Det finns även en sökfunktion i samma vy. Om du inte skulle hitta svaret på din fråga kan du även skicka in ett ärende till Specters kundtjänst via Hjälp-knappen.

 

Ny rapport - Internationell Momshantering

Ny rapport för internationell momshantering har skapats. För länder med särredovisning av moms kan man nu ta ut rapporten “Specificerad moms per faktura”. Rapporten visar fakturor under valt datumintervall där landets respektive momssatser specificeras per faktura och summeras totalt.

 

Utökad funktionalitet:

Förskott och direktbetalningar

Bättre och säkrare hantering av inläsningar, läs mer: Inläsning av direktbetalningar och förskottsbetalningar

Inventering - Utökade streckkoder

Inventering har tidigare enbart gått att göra via skanning av huvudstreckkod. Inventering går nu även att göra via skanning av utökade streckkoder.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer