Utlandsbetalningar av leverantörsfakturor (Utbetalningsfil ISO20022)

Följ

Inom SEPA-området* måste alla utlands- och euro-betalningar ske via betalfil i ISO20022-formatet. Detta enligt ny europastandard från och med 1 november 2019.
(*Gemensamma eurobetalningsområdet, Single Euro Payments Area, SEPA.)

 

För att kunna göra betalningar i ISO-format krävs ett avtal med din bank. Kontakta din bank för mer information.

 

För att underlätta arbetet med betalningar av utländska leverantörsfakturor har Specter utvecklat en funktion för att dels kunna skicka betalningsfiler till banken och att dels kunna återläsa betalningsfiler från banken, pricka av och kontera betalningar i systemet. Som ett första steg i denna integration har vi stöd för Swedbank, SEB och Handelsbanken.

Villkor för ISO20022-betalningar via Specter

Beloppsgräns:

150 000 SEK

Avtal med banken krävs,
i dagsläget med SEB, Swedbank eller Handelsbanken.

Avtalsnummer/avtalsid skrivs in i Specter

Format: 
ISO20022 camt.054

Specter stöder betalningar i följande valutor:

EUR, NOK, DKK, GBP, CHF, PLN, AUD, CAD, CZK, JPY, USD

 

Aktivera utlandsbetalningar i Specter

Du behöver till att börja med ange dina kontouppgifter för att komma igång. 

Gå in Under Inställningar => Företagsuppgifter och vidare under sektionen Kontouppgifter för standardvaluta och ange där följande information :

 • BIC/SWIFT*
 • Clearingnr
 • Kontonummer

*BIC-kod (Business Identifier Code, BIC) är internationell standard för att identifiera en bank. BIC kallades tidigare Swift-code:
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Swift).

21o.jpg

Du måste också ange det avtalsid/avtalsnr du erhållit via avtalet med din bank. Det gäller oavsett om du tänker använda standardkonto eller valutakonto för dina betalningar. Saknas avtalsid/avtalsnr eller någon annan information får du följande felmeddelande:

image_2019_11_26T12_13_31_570Z.png

 

SWIFT/BIC

Som vi skriver ovan behöver du ange BIC/SWIFT (enligt bilden ovan). Detta eftersom Specter tar information från det fältet om/när du saknar specifikt valutakonto (se nedan) för just den valuta du vill göra en utbetalning i. Saknas kontoinformation gällande BIG/SWIFT möts du av följande felmeddelande:

image_2019_11_26T12_16_19_363Z.png
Exempel: Företag X har normalt sina leverantörer inom SEPA-området och använder då ett valutakonto (EUR) för sina betalningar. Men Företag X behöver nu göra en utbetalning till ett konto i Norge och saknar ett NOK-konto. Betalningen kan då ändå genomföras eftersom Företag X angett sitt BIC/SWIFT och att banken här då kan använda företagets standardkonto för transaktionen. 

 

Valutakonto

Ett valutakonto är ett transaktionskonto för utländsk valuta. Har du inkomster i andra valutor eller gör många sådana transaktioner, kan det vara lönsamt att ha ett valutakonto hos banken. Stäm av med din bank för mer information kring valutakonton. Du som redan använder valutakonto behöver ange kontoinformation per valuta i sektionen Utbetalningsfil/ISO20022 enligt bild nedan. Säkerställ att avtalsid/avtalsnr är ifyllt och klicka därefter på; Lägg till kontoinformation för valuta.

2019-12-03_14-06-51.png

Observera att du måste lägga till en ny rad för respektive valuta.

2019-11-26_15-53-59.jpg

Följande information är obligatorisk:

 • Avtalsnr
 • Valuta
 • Clearingnummer
 • Kontonummer
 • Bokföringskonto (används för återrapportering)

2222.jpg

 

Kontoinformation och inställningar för utländska leverantörer

Här fyller du i kompletterande information som krävs för utlandsbetalningar via ISO20022. Följande behöver du ange för att dina leverantörer ska kunna ta emot din betalning:

Gå in under Leverantörer => Editera  mceclip0.pngoch scrolla ned till sektionen för utlandsbetalningar.

Följande information är obligatorisk: 

 • BIC
 • IBAN* eller BBAN*
 • Avgiftskod (om inget anges används ”delad kostnad”)

*Iban (International Bank Account Number, Iban) är en internationell metod att identifiera bankkontonummer och används vid betalningar till utlandet, särskilt inom SEPA. Iban är obligatoriskt för SEPA-betalningar men fungerar bland annat inte i USA.
*BBAN (Basic Bank Account Number, BBAN) är en del av IBAN och används för överföring av pengar internationellt. Varje land har eget BBAN-format. 

 

3a3.jpg

Avgiftskod används vid utlandsbetalningar och reglerar om du eller betalningsmottagaren ska stå för bankernas avgifter. (Vid en SEPA-betalning är kostnaden alltid delad.):

 • Delad kostnad innebär att både du och betalningsmottagaren står för sina egna bankavgifter. 
 • Avsändaren betalar innebär att du även betalar mottagarens bankavgifter.
 • Mottagaren betalar innebär att mottagaren även betalar dina bankavgifter.

 

Exempel på betalning av leverantörsfaktura via ISO 20022

Gå in under Utgifter => Ny utgift => Ny leverantörsfaktura

 4.jpg

 

Skapa utbetalningsfil via ISO 20022

Gå in under Utgifter => Skapa utbetalningsfil. Här behöver du göra följande val:
Exportera: Svenska betalningar / Exportera: Utländska betalningar

1a.png

 

Du kan filtrera bort betalningar som inte kommer med

Du kan i förväg och vid behov filtrera bort betalningar som inte kommer att komma med och som är markerade med en varningstriangel. Detta genom att klicka i rutan Dölj betalningar som inte kan skickas nedan.

image_2019_11_26T12_09_44_795Z.png

 

Observera att funktionen inte stödjer kreditfakturor utan dessa får betalas av manuellt.

 

 Läs mer om återrapportering 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer