Inläsningar av utbetalningar till leverantörer

Följ

Inläsningar/återrapportering av utbetalningar från banken till leverantörer visas under "Utgifter". 

 

mceclip0.png

 

Välj den typ av inläsning och de val som önskas och sök.

 

Läs mer om utbetalningar i utländsk valuta

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer