Betalningar av leverantörsfakturor (Utbetalningsfil ISO20022)

Följ

 

För att kunna göra betalningar i ISO-format krävs ett avtal med din bank. Kontakta din bank för mer information.

 

För att underlätta arbetet med betalningar av leverantörsfakturor har Specter utvecklat en funktion för att dels kunna skicka betalningsfiler till banken och att dels kunna återläsa betalningsfiler från banken, pricka av och kontera betalningar i systemet. 

Villkor för ISO20022-betalningar via Specter

Beloppsgräns:

150 000 SEK

Avtal med banken krävs,
Avtalsnummer/avtalsid skrivs in i Specter

Format: 
ISO20022 camt.054

Specter stöder betalningar i följande valutor:

EUR, NOK, DKK, GBP, CHF, PLN, AUD, CAD, CZK, JPY, USD

 

Aktivera leverantörsbetalningar i Specter

Du behöver till att börja med ange dina kontouppgifter för att komma igång. 

Klicka på kugghjulet uppe i toppmenyn och klicka sedan på företagsinställningar och välj företagsuppgifter i vänstermenyn gå sedan vidare under sektionen Kontouppgifter för standardvaluta och ange där följande information :

 • BIC/SWIFT*
 • Clearingnr
 • Kontonummer
 • Avtalsid/avtalsnr du erhållit via avtalet med din bank. Det gäller oavsett om du tänker använda standardkonto eller valutakonto för dina betalningar. 

*BIC-kod (Business Identifier Code, BIC) är internationell standard för att identifiera en bank. BIC kallades tidigare Swift-code:
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Swift).

Avtalsid/avtalsnr måste anges och har du Nordea som bank behöver du ange ytterligare uppgifter i form av kundnummer (Heter i Nordea SignID). 

 

SWIFT/BIC

Som vi skriver ovan behöver du ange BIC/SWIFT (enligt bilden ovan). Detta eftersom Specter tar information från det fältet om/när du saknar specifikt valutakonto (se nedan) för just den valuta du vill göra en utbetalning i. 

Exempel: Företag X har normalt sina leverantörer inom SEPA-området och använder då ett valutakonto (EUR) för sina betalningar. Men Företag X behöver nu göra en utbetalning till ett konto i Norge och saknar ett NOK-konto. Betalningen kan då ändå genomföras eftersom Företag X angett sitt BIC/SWIFT och att banken här då kan använda företagets standardkonto för transaktionen. 

 

Valutakonto

Ett valutakonto är ett transaktionskonto för utländsk valuta. Har du inkomster i andra valutor eller gör många sådana transaktioner, kan det vara lönsamt att ha ett valutakonto hos banken. Stäm av med din bank för mer information kring valutakonton. Du som redan använder valutakonto behöver ange kontoinformation per valuta i sektionen Utbetalningsfil/ISO20022 enligt bild nedan. Säkerställ att avtalsid/avtalsnr är ifyllt och klicka därefter på; Lägg till kontoinformation för valuta.

Observera att du måste lägga till en ny rad för respektive valuta.

Följande information är obligatorisk:

 • Avtalsnr (i Nordea heter de SignID)
 • Valuta
 • Clearingnummer
 • Kontonummer
 • Bokföringskonto (används för återrapportering)

 

Kontoinformation och inställningar för utländska leverantörer

Här fyller du i kompletterande information som krävs för utlandsbetalningar via ISO20022. Följande behöver du ange för att dina leverantörer ska kunna ta emot din betalning:

Gå in under Register i toppmenyn välj leverantören och sedan editera -->  mceclip0.pngoch scrolla ned till sektionen för utlandsbetalningar.

Följande information är obligatorisk: 

 • BIC
 • IBAN* eller BBAN*
 • Avgiftskod (om inget anges används ”delad kostnad”)

*Iban (International Bank Account Number, Iban) är en internationell metod att identifiera bankkontonummer och används vid betalningar till utlandet, särskilt inom SEPA. Iban är obligatoriskt för SEPA-betalningar men fungerar bland annat inte i USA.
*BBAN (Basic Bank Account Number, BBAN) är en del av IBAN och används för överföring av pengar internationellt. Varje land har eget BBAN-format. 

 

Avgiftskod används vid utlandsbetalningar och reglerar om du eller betalningsmottagaren ska stå för bankernas avgifter. (Vid en SEPA-betalning är kostnaden alltid delad.):

 • Delad kostnad innebär att både du och betalningsmottagaren står för sina egna bankavgifter. 
 • Avsändaren betalar innebär att du även betalar mottagarens bankavgifter.
 • Mottagaren betalar innebär att mottagaren även betalar dina bankavgifter.

 

Exempel på betalning av leverantörsfaktura via ISO 20022

Gå in under Ekonomi i toppmenyn sedan leverantörsreskontra och välj sedan utgifter, ny utgift och skapa leverantörsfaktura

 

Skapa utbetalningsfil via ISO 20022

Gå in under Ekonomi i toppmenyn, välj sedan leverantörsreskontra och sedan Skapa utbetalningsfil. Här behöver du göra följande val:
Exportera: Svenska betalningar / Exportera: Utländska betalningar

 

Du kan filtrera bort betalningar som inte kommer med

Du kan i förväg och vid behov filtrera bort betalningar som inte kommer att komma med och som är markerade med en varningstriangel. Detta genom att klicka i rutan Dölj betalningar som inte kan skickas nedan.

 

Kreditfakturor

Det är en begränsning i ISO-formatet, som inte tillåter att man skickar negativa belopp i betalfilerna, det vill säga kreditfakturor kan inte skickas. Därför har vi lagt till funktionalitet i samband med skapandet av utbetalningsfil för att göra användaren uppmärksam på att det finns kreditfakturor som kan utnyttjas före man skapar filen. Den blå infoikonen visar att det finns kreditfakturor som kan användas på denna leverantör.
 
Se klippet nedan från bilden Skapa utbetalningsfil. Klicka på länken med leverantörens namn (gulmarkerat), välj att betala med kreditfaktura.
 

 
Bilden nedan visas, välj Kreditfaktura i gulmarkerad drop down: 
Följande visas, sätt lämpligt betaldatum, kan vara t.ex dagens datum, eller den dagen du tänker dig att debetfakturan ska betalas.
Om fakturan är i utländsk valuta, justera valutabeloppet, (gulmarkerat).
Klicka på Registrera utbetalning.
 


Det skapas inget verifikat av denna händelse, det lagras på de inblandade fakturorna och visas vid hoovring på betalikonen. 

 

Genom att gå igenom förslaget till utbetalningsfil och koppla de kreditfakturor som finns via den blå ikonen får du med de aktuella kreditfakturorna. Med den blå info-knappen säkerställs att man inte missar att använda kreditfakturor man har.

Det går lika bra att koppla kreditfakturan till grundfakturan direkt efter skapandet av kreditfakturan. Det viktiga är att kreditfakturorna används före betalfilen skapas.

 

Observera att funktionen inte stödjer kreditfakturor utan dessa får betalas av manuellt.

 

 Läs mer om återrapportering 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer