Svea Checkout - Skapa faktura och kreditera faktura

Följ


I denna artikel går vi igenom hur du fakturerar eller delfakturerar en order kopplad till Svea Checkout, samt hur du skapar en kreditfaktura. 

När du skapar fakturor i Specter kopplade till Svea Checkout-order aktiveras fakturorna hos Svea Checkout vid skapandet. 

mceclip0.png

Specter har stöd för både hel- och delfakturering av order kopplad till Svea Checkout. Behovet av att fakturera delar av order kan uppstå vid delleverans. Mer om det längre ned i texten.

Man kan fakturera order på tre olika sätt. Detta gäller all fakturering och är inte Svea-specifikt. 

 

1. Fakturera order - Leverera och fakturera

Ett  vanligt sätt är att fakturera vid leveransen och där väljs "Leverera och fakturera". 

Klicka på gröna krysset (ovan) för att komma till leveransen (nedan).

Skanna artiklar eller leverera manuellt, precis som du brukar.

 

2. Fakturera order -  order i visningsläge

Man kan fakturera ordern när orderbekräftelsen är i visningsläge. Valet skapa faktura finns i övre menyn. För att komma till visningsläget, klicka först på order (här: 125) för att se orderbekräftelsen. 

 

 Klicka sedan på "Skapa faktura" längst upp i hörnet.

 

 

3. Fakturera order - från ordervyn

Ett annat sätt att skapa faktura är i ordervyn där man klickar på fakturaikonen.

 

Läs mer om återläsning: Återläsning från Svea Checkout via Specters betal-API

Observera att en faktura du skapat i Specter och som är kopplad till en Svea Checkout order ej kan backas, då fakturan är såld till Svea och därmed låst.

 

Har ni levererat ordern visas ”Leveransfaktura” som förval av fakturatyp. Är ordern inte levererad visas istället ”Slutfaktura”. (Fakturatyp ”Förskottsbetalning” beskrivs längre ned under ”Delaktivering av order”.)

2019-10-25_14-18-17.jpg

Rutorna för ”Skriv ut faktura” samt ”E-posta faktura” kan vara urbockade eftersom de gäller Specters faktura, inte den faktura som Svea kommer att skicka ut.   Observera reservationsnumret som aktiveras vid fakturaskapandet hos Svea Checkout. Finns inget reservationsnummer skapas ingen faktura hos Svea.

  

2019-10-30_14-14-59.jpgSvea-symbolen i fakturavyn ändrar utseende från grå till blå när fakturan aktiverats korrekt.

  

2019-10-30_14-19-34.jpg

Håll muspekaren över ikonen för att få kommunikationshistorik (Specter/Svea).

 

Delfakturera order

Vid delleverans faktureras enbart det som har levererats. En reservation för nästa faktura sparas sedan i Svea Checkout inför ytterligare leveranser. Ert avtal med Svea reglerar hur länge reservationen kan sparas innan nya fakturor aktiveras. Förfarandet gällande delfakturering är detsamma som ovan förutom att det  bara är en del av den totala ordern som levereras samt aktiveras hos Svea. Har man dellevererat ser man en grön fyrkant stället för en grön bock.

mceclip8.png

 

En faktura/delfaktura kan även skapas utan leverans, vilket då innebär att ni klickar på fakturaikonen och väljer förskottstypen "Förskottsfaktura" istället. Där kan man ange vilken procent av beloppet som önskas debiteras.

2019-10-30_15-54-35.jpg

 

Vid aktivering av resterande (del)belopp och (del)leverans upprepas proceduren ovan.

 

Skapa kreditfaktura

Specter har stöd för full kreditering och delkreditering av Sveafaktura. Vid skapande av kreditfaktura i Specter blir användaren informerad om att kreditfakturan kommer att skapas hos Svea per automatik.

 Svea kommer att matcha orderrad mot artikelnummer. Om inte angivet artikelnummer hittas kommer ingen kreditering kunna ske.

Man kan lägga till orderrader på kreditfakturan för att hantera t.ex. returfrakt.

Om försöket att kreditera fakturan misslyckas hos Svea returneras felmeddelandet till Specter och visas upp för användaren. Svea Checkout felmeddelande kommer från Svea och kunden behöver kontakta Svea vid ev. frågor.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer