Återläsning från Svea Checkout via Specters betal-API

Följ

Specter kommunicerar med betalleverantören Svea Checkout via Specters betal-API. Syftet med funktionen är att ni som användare ska slippa jobba i två system och därmed spara tid samt minska risken för fel.

Ni som har kopplingen aktiverad kan i Specter avläsa vilka fakturor som är utbetalda av Svea Checkout samt om det uppstått något problem med någon transaktion. Det är sedan enkelt att jämföra inbetalt belopp med transaktionerna på ert bankkonto. Återläsningen sker nattetid samt inom fyra dygn efter det att utbetalningen gjorts till ert bankkonto. Svea betalar alltså inte via Bankgiro utan gör inbetalningar direkt på ert bankkonto. Varje faktura konteras och bokförs sedan enligt inställningarna i er baskontoplan.

OBS! För att en inbetalning på en kundfaktura från Svea Checkout ska kunna bokföras så behöver man som vanligt skapa en inbetalningsjournal i Specter.

 

Inläsningarna visar;

 • bankbetalning,
 • kreditförsäljningskostnad,
 • moms på kreditförsäljningskostnad.

 

För att se de utbetalningar som är inlästa i ert Spectersystem går man in under ”Fakturor” => ”Inläsningar”. Välj därefter vilken ”Typ” av inläsning ni vill se och klicka på ”Sök”. Observera att du kan precisera din sökning genom att sortera på:

 • Inläsningsnummer
 • Källa
 • Datum

 • Felaktiga
 • Varning
 • Hanterade

 

mceclip23.png

mceclip3.png

Finns inte ”Svea Checkout” som val i dropdownlistan när ni
väljer 
"typ" innebär det att ni inte har fått någon återläsning ännu.

 

Efter att ni har valt Svea Checkout i dropdownlistan samt sorterat inläsningarna på ”Felaktiga”, "Hanterade" eller ”Varningar” (eller en kombination av dessa) samt klickat på ”Sök”, ser ni de olika utbetalningarna ni har fått från Svea Checkout per datum.

mceclip20.png

Behöver man mer information så klickar man på en inläsning och får då en mer detaljerad lista med inläsningsdetaljer per faktura. (Se nedan.)

mceclip24.png

Du kan här klicka på fakturanumret (ovan) för att se fakturan i sin helhet. Du kan också se att det på exempelvis Radnummer 657, 658 samt 659 ges information gällande bankbetalning för ”Faktura 42580”. En utbetalning på 2389,34 SEK är er tillhanda för en ursprunglig försäljning på 2435,00 SEK, där det resterande beloppet täcker "Kreditförsäljningskostnad" samt "Moms kreditförsäljningskostnad". (2389,34 SEK + 36,53 SEK + 9,13 SEK = 2435,00 SEK)

 

Felaktiga inbetalningar eller varningar

För att transaktioner markerat med rött kryss ska kunna komma med i inbetalningsjournalen måste man först koppla dem till en eller flera fakturor. Finns ingen faktura skapar man istället ett manuellt verifikat som bokföringsmässigt balanserar affärshändelsen. I exemplet nedan ser vi en betalningsreferens för en ursprunglig försäljning på 371:-
(364,04 SEK + 5,57 SEK + 1,39 SEK)

mceclip25.png

 

 • Utbetalningsrader med ett rött kryss mceclip7.png markerar ”Felaktiga” och innehåller poster som kräver en eller flera åtgärder. 
 • Utbetalningsrader med gul varningstriangel mceclip8.png markerar ”Varningar” och innehåller poster som inte matchar någon faktura, men där (antagligen) ingen åtgärd krävs, exempelvis vid ”Beloppet är 0, ingen betalning skapades”. 
 • Utbetalningsrader med grön bock mceclip9.png markerar ”Hanterade” utbetalningar där allt matchar.

 

För utbetalningsrader markerade med ett rött kryss mceclip10.png eller en gul triangel mceclip11.png har man följande tre alternativ;
Koppla till faktura, Skapa verifikat samt Arkivera:

 1. Koppla till faktura 

  Klicka på ikonen mceclip27.png för att koppla denna post till en faktura: 

  mceclip0.png
       Välj den faktura du vill koppla till den aktuella affärshändelsen. 2. Skapa verifikat  

  Klicka på ikonen mceclip29.png för att boka bort denna post med ett manuellt verifikat:


  mceclip8.png

  mceclip1.png
  Skapa nytt verifikat för att balansera aktuell affärshändelse.

  Välj de konton du vill bokföra transaktionerna på. Det nya verifikatet skapas för att samtliga utbetalningar måste bokas mot ett balanskonto. Beloppet som konteras mot kundfordringar 1510 ska vara summan av utbetalt belopp + kreditförsäljningsavgift + moms. Kreditförsäljningsavgift och dess moms konteras enligt Standardkonton.

  Nedan ett exempel på hur ett färdig verifikat kan se ut:

  123.jpg

  mceclip3.png
  Välj ”Spara verifikat”, när du är klar (se ovan). De kvarvarande radnummerna kan du arkivera.mceclip4.png

  Sammanfattning:
  I inbetalningsjournalen konteras utbetalningen mot förvalt konto med hela det utbetalda beloppet. Kreditförsäljningsavgift och moms konteras enligt Standardkonton. Samtliga tre konteringar mot 1510 ska motsvara fakturans belopp vilket är lika med utbetalt belopp + avgift + moms.


 3. Arkivera 

  Klicka på ikonen mceclip30.png för att dölja denna post: 

  mceclip0.png

  Motivet till att arkivera/dölja poster kan exempelvis vara att förbättra översikten över de 0-inbetalningar som utförts, om dessa är flertaliga, eller som ovan - att dölja affärshändelser som redan är balanserade. Observera att man inte tar bort en post genom att dölja den.

 

 

Jämförelse av återläsningar från Klarna V.3 respektive Svea Checkout:

 

Klarna V.3

SVEA Checkout

Återläsning

Implementerad

Implementerad

Kort- och direktbetalningar via bank (förskott på order)

Ej Implementerad

Ej Implementerad

Stöd för valutakonton

Ja, man kan ange separat konto för varje valuta

Ej Implementerad

Hantering av valutadiffar

Ja, vi utgår från växlingskursen i SBM-systemet och eventuella diffar bokförs som valuta-vinst/-förlust.

Ja, vi utgår från växlingskursen i SBM-systemet och eventuella diffar bokförs som valuta-vinst/-förlust

Hantering av öresdiffar

Ja, upp till 1 kr. Är diffen större än 1 kr så blir fakturan över- eller delbetald.

Ja, upp till 1 kr. Är diffen större än 1 kr så blir fakturan över- eller delbetald.

Matcha betalningen till faktura

Går på fakura med matchande ExternalInvoiceId. Om Fakturan inte kan hittas försöker vi hitta ordern via betalningsreferensen (paymentIdentifier) och sedan tittar vi på om ordern har EN debetfaktura. I så fall registrerar vi betalningen på den fakturan. Finns det flera debetfakturor så kan vi inte avgöra vilken faktura betalningen gäller, ingen faktura prickas av.

Går på fakura med matchande ExternalInvoiceId. Om Fakturan inte kan hittas försöker vi hitta ordern via betalningsreferensen (paymentIdentifier) och sedan tittar vi på om ordern har EN debetfaktura. I så fall registrerar vi betalningen på den fakturan. Finns det flera debetfakturor så kan vi inte avgöra vilken faktura betalningen gäller, ingen faktura prickas av.

Utbetalningsfrekvens

Enligt avtal med Klarna. Standard är 1 gång i veckan men vissa kunder, t.ex. Desenio har varje dag.

Varje dag fast med 4 dagars fördröjning i dagsläget. Arbete pågår för att minska fördröjningen.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer