Svea Checkout - Skapa faktura

Följ


I denna artikel går vi igenom hur du fakturerar eller delfakturerar en order kopplad till Svea Checkout. 

När du skapar fakturor i Specter kopplade till Svea Checkout-order aktiveras fakturorna hos Svea Checkout vid skapandet. Du möts efter det av följande information i Specter:

mceclip0.png

Specter har stöd för både hel- och delfakturering av order kopplad till Svea Checkout. Behovet för att fakturera delar av ett belopp kan uppstå vid exempelvis en delleverans. Mer om det längre ned i texten.

Man kan fakturera en order på tre olika sätt. Det vanligaste är att fakturera vid leveransen och där välja att "Leverera och fakturera". Själva fakturan som sådan behöver inte ändras då det är Sveas faktura som kommer att skickas ut. 

 

Fakturera en order 1

2019-10-24_13-08-14.jpg

Klicka på gröna krysset (ovan) för att komma till leveransen (nedan).

2019-10-24_13-19-42.jpg

Skanna artiklar eller leverera manuellt, precis som du brukar.

 

 

Fakturera en order 2 
Man kan om man vill fakturera ordern när orderbekräftelsen är i visningsläge, där valet skapa faktura då finns i övre menyn. För att komma till visningsläget, klicka först på order (125) för att se orderbekräftelsen. 

2019-10-24_13-08-14b.jpg

 

 Klicka sedan på "Skapa faktura" längst upp i hörnet.

2019-10-24_13-45-38.jpg

 

 

Fakturera en order 3
Ett annat enkelt sätt att skapa en faktura på är i ordervyn och direkt därifrån skapa fakturan genom att klicka på fakturaikonen.

2019-10-24_13-08.jpg

 

Fakturan som sådan ska inte ändras på något sätt i exemplen ovan, då det är Sveas faktura som kommer att skickas till slutkunden. Men det ska ändå skapas en faktura i Specter som sedan kommer att användas vid återläsningen, d v s betalmarkeringen av fakturan. Läs mer om återläsning här: Återläsning från Svea Checkout via Specters betal-API

Observera att en faktura du skapat i Specter och som är kopplad till en Svea Checkout order ej kan backas, då fakturan är såld till Svea och därmed låst.

Har ni levererat ordern visas ”Leveransfaktura” som förval av fakturatyp. Är ordern inte levererad visas istället ”Slutfaktura”. (Fakturatyp ”Förskottsbetalning” beskrivs längre ned under ”Delaktivering av order”.)

2019-10-25_14-18-17.jpg

Rutorna för ”Skriv ut faktura” samt ”E-posta faktura” kan vara urbockade eftersom de gäller Specters faktura, inte den faktura som Svea kommer att skicka ut.   Observera reservationsnumret som aktiveras vid fakturaskapandet hos Svea Checkout. Finns inget reservationsnummer skapas ingen faktura hos Svea.

 

 

 

2019-10-30_14-14-59.jpgNi ser om fakturan aktiverats korrekt när Svea-symbolen i fakturavyn går från att vara grå till att bli blå.

 

 

2019-10-30_14-19-34.jpg

Håll muspekaren över ikonen för att få kommunikationshistorik (Specter/Svea).

 

Delfakturering av order
Vid en delleverans faktureras enbart det som har levererats. En reservation för nästa faktura sparas sedan i SVEA Checkout inför ytterligare leveranser. Ert avtal med Svea reglerar hur länge reservationen kan sparas innan nya fakturor aktiveras. Förfarandet gällande delfakturering är detsamma som ovan (Fakturera en order 1) förutom att det som sagt bara är en del av den totala ordern som levereras samt aktiveras hos SVEA. Har man dellevererat ser man en grön fyrkant stället för en grön bock.

mceclip8.png

 

En faktura/delfaktura kan även skapas utan leverans, vilket då innebär att ni klickar på fakturaikonen och väljer förskottstypen "Förskottsfaktura" istället. Där kan man ange vilken procent av beloppet som önskas debiteras.

2019-10-30_15-54-35.jpg

 

Vid aktivering av resterande (del)belopp och (del)leverans upprepas proceduren ovan.

 

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer