Utgiftstyper

Följ

Specter har fyra stycken olika utgiftstyper. Vilken av dessa man ska använda beror på vilken typ av kostnad det är.

 

Ny leverantörsfaktura
Den här utgiftstypen väljer man när man har leverantörsfakturor med förfallodatum framåt i tiden.

Ny lev.kreditfaktura
Den här utgiftstypen väljer man när man har ett innestående tillgodo hos sin leverantör.

Utgift med leverantör
Den här utgiftstypen väljer man när man exempelvis har ett kassakvitto från kontant betalning eller ett banklån som dras direkt från banken. Då är det bra att koppla dessa transaktioner till en leverantör för att kunna söka fram historik.

Utgift utan leverantör
Den här utgiftstypen väljer man när man exempelvis har ett kassakvitto från kontant betalning där man inte har behov att söka fram historik.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer