Återläsning från Svea Checkout och Klarna

Följ

Syftet med den automatiska återläsningen är att ni som användare skall slippa jobba i två system och därmed spara tid samt minska risken för fel.

När kopplingen till resp. betalleverantör är aktiverad kan man i Specter avläsa vilka fakturor som är utbetalda till ert bankkonto samt om det uppstått något problem med någon transaktion. Varje fakturabetalning konteras och bokförs sedan enligt inställningar i ert system. 

 

OBS! För att en inbetalning på en kundfaktura skall kunna bokföras så behöver man som vanligt skapa en inbetalningsjournal i Specter.

 

OBS! Du ska inte göra en manuell betalning av fakturan eftersom du kommer att få en inläsning från Svea/Klarna som sätter fakturan som betalmarkerad.

 

Inläsningarna visar;

 • bankbetalning
 • kreditförsäljningskostnad
 • moms på kreditförsäljningskostnad

För att se de utbetalningar som är inlästa går man in under ”Fakturor” => ”Inläsningar”. Välj därefter  ”Typ” av inläsning och klicka på ”Sök”. Det går att precisera sökningen genom att sortera på:

 • Inläsningsnummer
 • Källa
 • Datum
 • Felaktiga
 • Varning
 • Hanterade

mceclip23.png

mceclip3.png

Finns inte valt betalsätt som val i dropdownlistan innebär det att ni inte har fått någon återläsning ännu.

 Välj betalsätt i dropdownlistan samt sortera inläsningarna på ”Felaktiga”, "Hanterade" eller ”Varningar” (eller en kombination av dessa) och klicka på ”Sök”.

mceclip20.png

För att få en mer detaljerad lista per faktura klickar man på en inläsning, se nedan.

mceclip24.png

Du kan här klicka på fakturanumret (ovan) för att se fakturan i sin helhet. Du kan också se att det på exempelvis Radnummer 657, 658 samt 659 ges information gällande bankbetalning för ”Faktura 42580”. En utbetalning på 2389,34 SEK är er tillhanda för en ursprunglig försäljning på 2435,00 SEK, där det resterande beloppet täcker "Kreditförsäljningskostnad" samt "Moms kreditförsäljningskostnad". (2389,34 SEK + 36,53 SEK + 9,13 SEK = 2435,00 SEK)

 

Felaktiga inbetalningar eller varningar

Transaktioner markerade med röda kryss kan kopplas i denna vy till en eller flera fakturor. Finns ingen faktura kan man istället skapa ett manuellt verifikat. I exemplet nedan ser vi en betalningsreferens för en ursprunglig försäljning på 371:-
(364,04 SEK + 5,57 SEK + 1,39 SEK)

mceclip25.png

 

 • Utbetalningsrader med ett rött kryss mceclip7.png markerar ”Felaktiga” och innehåller poster som kräver en eller flera åtgärder. 
 • Utbetalningsrader med gul varningstriangel mceclip8.png markerar ”Varningar” och innehåller poster som inte matchar någon faktura, men där (antagligen) ingen åtgärd krävs, exempelvis vid ”Beloppet är 0, ingen betalning skapades”. 
 • Utbetalningsrader med grön bock mceclip9.png markerar ”Hanterade” utbetalningar där allt matchar.

 

För utbetalningsrader markerade med ett rött kryss mceclip10.png eller en gul triangel mceclip11.png har man följande tre alternativ;
Koppla till faktura, Skapa verifikat eller Arkivera:

 1. Koppla till faktura 

  Klicka på ikonen mceclip27.png för att koppla denna post till en faktura: 

  mceclip0.png
       Välj den faktura du vill koppla till den aktuella affärshändelsen.
 2. Skapa verifikat  

  Klicka på ikonen mceclip29.png för att boka bort denna post med ett manuellt verifikat:


  mceclip8.png  Nedan ett exempel på hur ett färdig verifikat kan se ut:

  123.jpg


  De kvarvarande radnummerna kan nu arkiveras.mceclip4.png
 3. Arkivera 

  Klicka på ikonen mceclip30.png för att dölja denna post: 

  mceclip0.png

  Motivet till att arkivera/dölja poster kan exempelvis vara att förbättra översikten över de 0-inbetalningar som utförts, om dessa är flertaliga, eller som ovan - att dölja affärshändelser som redan är hanterade. Observera att man inte tar bort en post genom att dölja den.

  

Jämförelse av återläsningar från Klarna V3 respektive Svea Checkout

 

Klarna V3

SVEA Checkout

Återläsning

Implementerad

Implementerad

Kort- och direktbetalningar via bank (förskott på order)

Implementerad

Implementerad

Stöd för valutakonton

Ja, man kan ange separat konto för varje valuta

Ej Implementerad

Hantering av valutadiffar

Ja, vi utgår från växlingskursen i SBM-systemet och eventuella diffar bokförs som valuta-vinst/-förlust.

Ja, vi utgår från växlingskursen i SBM-systemet och eventuella diffar bokförs som valuta-vinst/-förlust

Hantering av öresdiffar

Ja, upp till 1 kr. Är diffen större än 1 kr så blir fakturan över- eller delbetald.

Ja, upp till 1 kr. Är diffen större än 1 kr så blir fakturan över- eller delbetald.

Matcha betalningen till faktura

Går på fakura med matchande ExternalInvoiceId. Om Fakturan inte kan hittas försöker vi hitta ordern via betalningsreferensen (paymentIdentifier) och sedan tittar vi på om ordern har EN debetfaktura. I så fall registrerar vi betalningen på den fakturan. Finns det flera debetfakturor så kan vi inte avgöra vilken faktura betalningen gäller, ingen faktura prickas av.

Går på fakura med matchande ExternalInvoiceId. Om Fakturan inte kan hittas försöker vi hitta ordern via betalningsreferensen (paymentIdentifier) och sedan tittar vi på om ordern har EN debetfaktura. I så fall registrerar vi betalningen på den fakturan. Finns det flera debetfakturor så kan vi inte avgöra vilken faktura betalningen gäller, ingen faktura prickas av.

Återläsningsfrekvens

Enligt avtal med Klarna. 

Varje dag med en viss fördröjning beroende på bl.a. helgdagar.

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer