Kund, kundutskrifter

Följ

Det finns en enklare variant på kundutskrifter i alla Specter-system, och en mer avancerad som följer med om du har CRM/Offert-tillägget. Läs mer om CRM längst ner på sidan. 

Den enkla finns i två val av kundutskrifter och ni hittar dem under huvudmenyn Register - Kundregister i vänster meny och därefter kundutskrifter.

Du kan välja två typer av utskrifter, etiketter och e-postadresser. När du valt typ av utskrift kan du filtrera på kundgrupp och land.

 

 

Resultatet visas som semikolonseparerade e-postadresser, på de kunder som har en E-post inlagd på sitt kundkort, för att lätt kunna kopieras och lägga in i ett mailprogram eller dylikt.  

Det gör du så här:

  1. Filtrera på de kundgrupper du vill skicka mail till.
  2. Nu får du upp en lista på de mailadresser du vill ha.
  3. Kopiera listan, skapa ett mail i ditt mailprogram, och klistra in den listan i ”till”-adressen.
  4. Skriv ditt mail, bifoga vad du vill och skicka.

Om du skulle vilja att kunderna inte ska se att andra kunder fått samma mail, kan du istället klistra in listan i ”hemlig kopia”-adressen, och sätta ”till”-adressen till din egen adress i ditt mailprogram.

Om du har vår CRM/Offert-funktion kan du använda Avancerad Kundsök för mer precisa kundutskrifter. Avancerad Kundsök hittar du som en länk på den "vanliga" Sök kunder-sidan.

Denna ger dig möjlighet att filtrera ditt urval på fler parametrar, och kan även användas för att skicka ut dokument från Specter Dokumenthantering, om du har den funktionen. Med Avancerad Kundsök kan du även få ut kundlistningen i excelformat.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer