Internationell momshantering/OSS - Grundinställningar

Följ

 

OBS: Inställningarna slår igenom direkt. Det vill säga order som kommer in efter inställningen är gjord kommer att använda de nya inställningarna. (Om ni önskar att Specter gör inställningarna åt er, be om offert.)


För att göra grundinställningarna skall du följa nedanstående steg. Skapa rätt bokföringskonton och momssats för respektive land. Har du flera länder så måste detta göras för varje land. Klicka på inställningar i vänstermenyn, sedan på kontoplan i den övre menyn. Klicka sedan på skapa nytt konto.


För bästa avstämningsmöjlighet, skapa ett konto per momssats och land.

 

Skapa ett försäljningskonto

Nedan är endast ett exempel, välj det som passar er bokföring bäst.

OBS! Efter att du skapat momssatsen för respektive land måste du gå tillbaka till försäljningskontot du skapar nedan och koppla momssatsen. Detta kan inte göras i steg ett då den inte finns ännu.


 

Skapa ett momskonto

Nedan nummer är endast ett exempel, välj det som passar er bokföring bäst.

OBS! Här skall aldrig momssats kopplas. Ej heller anges som ett Momskonto då den rutan avser svensk moms. 


Skapa momssats

Klicka på inställningar i vänstermenyn och välj moms i övre menyn. Klicka på skapa ny momssats.

 

Välj land och momskod. Koppla även försäljningskonto och momskontot som skapades i föregående avsnitt.

 

 

Påminnelse! Gå nu tillbaks till kontoplanen och ange momssatsen på dina försäljningskonton.

 

Rätt inställningar för respektive land

Klicka på momsländer i övre menyn och sedan på papper och penna ikonen edit.gif vid respektive land
Här skall du välja standardvaluta och standardmomssats för det landet. Momssatsen lade du till i föregående steg. Om du inte hittar valutan för landet klickar du först på ”valuta” i övre menyn och lägger till den.

 

Notera att vissa länder kräver egen nummerserie och då skall du klicka i rutan för det. Då blir det ett landsprefix enligt ISO-standard framför fakturanumret ex. NO101. Du kan välja att ha egen fakturanummerserie per land även om detta inte krävs, det blir då enklare att särskilja fakturorna.

Du kan även lägga till ett momsregistreringsnummer för de länder där ert bolag är momsregistrerat.

 

mceclip0.png

 

Koppla försäljningskonto till artiklarna

Vid uppstart av ett nytt momsland så kommer alla artiklar i ert system, per automatik, få standardmomssatsens försäljningskonto för momslandet.

För artiklar som inte skall ha standardmomssatsen för momslandet måste ni manuellt, eller via Import/export funktionen i Specter, ange rätt försäljningskonto. Exempel reducerade momsartiklar, fraktartiklar.

Ovan gäller även vid skapande av nya artiklar.

Klicka på artiklar i vänstermenyn och sedan på editera artikel. Välj sedan försäljningskonto per land.


 

Välj försäljningskonto för de länder du skapat upp i systemet. Då kommer kontot att användas vid försäljning till Norge. Exempelvis konto 3060.Var denna artikel till hjälp?
1 av 4 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer