Faktura, samlingsfaktura

Följ

 

När leveranser är skapade utifrån en order går det att välja att fakturera den genom vanlig faktura (slutfaktura eller leveransfaktura) eller välja att samlingsfakturera. Väljs leveransfaktura eller samlingsfaktura går det vid nästa leverans på samma order att samlingsfakturera denna, det går ej om annat faktureringssätt är valt.

Vid samlingsfakturering arbetas det med en kund åt gången och utgår från leveranser på den aktuella kunden. Man kan välja vilka leveranser som ska samlingsfaktureras. Kan även vara leveranser från olika ordrar. För att kunna samlingsfakturera måste dock ordrar vara inom samma projekt, språk och återförsäljare.

När samlingsfakturering väljs hämtar systemet faktureringsadress från den aktuella kunden. Det går att ange publicerad kommentar. Publicerad kommentar följer inte med från de olika leveranserna då det kan vara olika ordrar m.m.

Om det har skett flera leveranser på en order går det genom samlingsfakturering att välja vilken/vilka leveranser som ska faktureras. Vid slutfaktura eller leveransfaktura faktureras alla leveranser som är levererade och o-fakturerade på den ordern.
 

OBS! Den här funktionen kräver att du har vår lagermodul i ditt system.


Tillvägagångssätt

  1. Skapa en order. Se hjälpavsnitt om "Order" om du är osäker på hur du går tillväga för att skapa en order. OBS! Viktigt att ordern har betalsättet "Faktura"

  2. Gör en utleverans på ordern. Se hjälpavsnitt under "Order" -> "Leverera och fakturera order" för information om hur du gör utleverans på en order.

  3. Du hittar Samlingsfakturor under huvudrubriken Ekonomi - Ekonomi till vänster i menyn

  4. Välj vilken kund ni vill samlingsfakturera. Se bild nedan:

  5. Välj vilka leveranser som ska samlingsfaktureras. (I detta läge kan man föra muspekaren över leveransen eller ordern för att enkelt se vad de innehåller). Välj fakturadatum, publicerad kommentar, om fakturan ska skrivas ut m.m. Se bild nedan:



  6. Klicka på Skapa faktura.
Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer