Läs in BG-inbetalningar/utbetalningar till leverantörer

Följ

Jag vill läsa in inbetalningar på kundfakturor alt. utbetalningar till leverantörer, hur går jag tillväga?

Det är samma format, BGMax, i vilken inläsning du än väljer, kundfakturor eller leverantörsfakturor till svenska banker. Du får olika filer till de olika ställena från banken. Gällande utgifter så gör du en utbetalningsfil och den heter Betalningsbevakning (LB) i er bank. När betalningarna är gjorda får ni en fil som heter Betalningsspecifikation_LB_Återredovisning_BGC_datum och det är den du läser in i Specter. Gällande kundinbetalningar får du en fil som heter BankgiroInbetalningar_BgMax_Redovisning_BGC datum och den läser du in i Specter.

Du måste ha OCR på fakturorna och då kommer matchning att ske automatiskt. När du bara har fakturanummer så kan du läsa in filen med måste matcha fakturorna manuellt. Du kan matcha dem manuellt genom att trycka på fakturasymbolen till vänster i bild, papper med grön ring. Du kan läsa in filen eftersom du har mjuk inläsning. Skulle du ha hård inläsning så kan du inte läsa in filen alls om fakturorna inte har ocr-nummer. Du måste alltså komplettera med OCR-nummer på dina fakturaunderlag och då kommer underlagen att kunna matchas när du läser in BG-inbetalningar.

Läs vidare om återläsning av utbetalningar:

Utbetalningar

Utbetalningar i utländsk valuta

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer