Butikskassa, generella kassainställningar

Följ

Under Inställningar i övre menyn och Kassa i vänstermenyn finns alternativet "Kassainställningar". Inställningarna sätts per kassa i systemet. De olika inställningarna/alternativen och dess betydelse visas i listan nedan. Inställningarna visas i den indelning de ligger på sidan.Betalning / Lager

Kontantbetalning
Anger vilket bokföringskonto som ska användas vid kontant betalning i kassan

Kopplat lager
Anger vilket lager sålda artiklar dras ifrån i den aktuella kassan

Förvalt betalsätt
Anger vilket betalsätt som ska användas som förstahandsval i kassan.

Aktiv rabattprislista
Anger vilken rabattprislista som används som standard i kassan. Denna inställning överrids om vald kund i kassan har rabattprislista kopplad. Det finns även möjlighet att korrigera rabatten då ett köp genomförs.

Om en kund väljs i kassan och en rabattprislista finns kopplad på den kunden så väljs den rabattprislistan framför den som sätts som standard i kassan enligt skärmbilden ovan.

Rabattprislistan fungerar precis som vanligt och kan kombineras med kundgruppsrabatt (om kund väljs), stafflingsrabatt och specifik artikelrabatt på aktuell prislista.
 
Det går att välja om det ska visas nettopris på artikeln eller grundpris + rabatt. (görs under systeminställningar i affärssystemet och slår igenom i både kassan och resterande delar av affärssystemet).

 

Om en rabattprislista har valts som standard i kassainställningarna så syns denna i kassabilden (uppe till vänster). Rabattprislistan ändras inte om en kund som har annan rabattprislista kopplad väljs men detta sker i bakgrunden.

 

Bakgrundsfärg
Ger möjlighet att byta bakgrundsfärg i kassan.

Visa priser exkl. moms
Anger standard för visningen av artiklar i kassan och på A4-kvitton. Denna inställning kan överridas då köp genomförs i kassan. På kvitton i kvitto-format visas alltid alla priser inklusive moms.

Tvinga användarinloggning
Tvingar användaren att logga in innan varje nytt köp i kassan. Den unika säljarkoden används och ställs in på varje användare under användarmenyn.

Visa fält för extra benämning
Ger möjlighet att utöka benämningen på varje artikel vid köp.

 

Bokföring

Resultatenhet
Anger den resultatenhet som kassans försäljning bokförs på. Mer om inställningar för bokföring av händelser i kassan hittar du här.

 

Dokument

Utskriftsteknik
Anger med vilken teknik kvitton visas. PDF-format går att kombinera med både kvitto-format och A4-format medan HTML-format kräver kvitto-format.

Kvittoformat
Anger vilket format som används på kvitton.
A4-kvitto eller kvittoformat

– Om man kopplat en kund till sitt köp hämtas faktura-adressuppgifter från kunden.
– Om man baserat sitt köp på en order hämtas faktura-adressuppgifter från ordern.

Publicerad kommentar hämtas både från ordern och kassa-inställningar om dessa en sådan finns.

 

Kvittoformat vid serienummer
När en artikel som har "Registrera serienummer vid utleverans" säljs i kassan, kan systemet med automatik välja ett annat kvittoformat än det som är angett i kassainställningarna. Ex. om det används kvittoformat i kassan som standard så går det att välja A4-kvitto om köpet innehåller en artikel som använder serienummer. Väljs Standard så används det format som är angivet som standard för den aktuella kassan.

Tvinga kund vid garantiköp
Kund måste väljas om artiklar som kräver serienummer säljs.

Visa artikelnummer på kvitton i kvitto-format
Visar artikelnummer på alla kvitton, även de i kvitto-format. På A4-kvitton visas alltid artikelnummer.

Kvittoinformation
Anger vilken information som ska visas på kvitton i olika format.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer