Säkerhet och drift

Följ

Säkerhet och kvalitet är två viktiga begrepp för oss på Specter. Redan när verksamheten startades i liten skala år 2000 togs beslutet att alltid ha högsta möjliga säkerhetsnivå på IT-strukturen.

Att på detta sätt vara proaktiva i vårt säkerhetsarbete märker våra kunder av, vi har haft endast ett fåtal kortare driftsavbrott dagtid sedan våren 2004 då Specter Business Management lanserades.

Vi sköter om all serverdrift, backup och uppdateringar i vår väl dimensionerade driftmiljö och säkerställer att systemen har tillräcklig prestanda för att klara det behov som uppstår. Systemen uppdateras kontinuerligt för att minimera risken för att drabbas av sårbarheter.

Separata databaser

Plattform för databas som vi använder är MySQL, beprövad och kraftfull. Varje kund har sin egen databas, ingen sammanblandning av data mellan kundföretag är möjlig.

Speglade serverhallar – kontinuerlig backup

Hela driftmiljön speglas frekvent mellan två datacenter i norra och södra Stockholm. Alla data speglas i realtid mellan vår driftpartners datacenter för att klara totala haverier på en plats. Datacentralerna är skyddade av omfattande reservkraft och brandskydd. Vår driftpartner är certifierade enligt PCI DSS vilket säkrar kraven på fysisk åtkomst och endast våra egna, och vår driftpartners, tekniker kan komma åt systemen.

Dataskydd och säkerhetskopiering

Dina systemdata skyddas automatiskt på flera nivåer i en kontinuerlig process, det aktiva affärssystemets data speglas i realtid, ”hela tiden”, mellan våra geografiskt åtskilda driftmiljöer. För er som har funktionen Dokumenthantering tas även säkerhetskopior på de affärsdokument som lagrats via affärssystemet. Servrarna har redundant lagring, vilket innebär att all data samtidigt finns på flera lagringssystem för att kunna tolerera att utrustning går sönder utan dataförlust och med minimal störning. Säkerhetkopior tas varje timma, dygnet runt. Säkerhetskopieringen ger möjlighet att återställa data upp till tre månader tillbaks.

Internetuppkoppling via flera leverantörer

Uppkopplingen till Internet är redundant och görs via två oberoende leverantörer. Vägen ut på Internet går dessutom olika vägar genom Sverige, för att minimera risken för avbrott i någon punkt. Om en kabel grävs av i Stockholm innebär inte det att trafiken till Malmö bryts.

 

Se vår aktuella driftsblogg på drift.specter.nu för aktuell störningsinformation.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer