Versionsmeddelande 2023-05-03

Följ

 

Specter POS - prislistor på kundnivå

Nu finns stöd för automatisk prisberäkning i butikskassan om en kund är kopplad till en rabattprislista. Smidigt om du till exempel vill ha en separat prislista för dina mest lojala kunder. Prislistan kan kopplas vid uppläggning av ny kund direkt i POS eller i kundregistret.

pos_kund_prislista.png

 

Specter POS - prislistor per butik eller kassa

Nu finns även stöd i Specter POS för att använda en specifik prislista för varje kassa. Detta möjliggör t.ex. ha en tillfällig prislista för kampanjer, eller att använda olika prislistor i butiken och kopplad webbshop. Det är även användbart om du har flera butiker och vill ha olika priser på dina produkter i butikerna, till exempel för en tillfällig pop up-store, sommarbutik eller outlet.

 

Specter POS - gruppera artiklar

Om du scannar in flera av samma vara vid ett köp kan artiklarna nu grupperas på en rad. Artikeln adderas upp om artikelraden finns sedan tidigare i köpet. Du behöver därmed inte scanna kundens artiklar i en viss ordning om kunden köper olika varor och flera av samma vara. Inställningen gäller om man vill gruppera artikelraderna eller ej.

pos_gruppera_artiklar.png

 

Specter POS - stafflingspriser per artikel samt kundgruppsrabatt

Det finns även möjlighet att ge volymrabatt i Specter POS utifrån stafflingspriser på en artikel. Det finns även stöd för kundgruppsrabatt, en procentuell rabatt kopplad till en kundgrupp, läs mer i separat versionsmeddelande.


SEB - stöd för inbetalningar via filformatet XML ISO 20022

Specter kan nu ta emot och läsa in filer i SEB’s format för rapportering av XML ISO 20022 filer (camt.054). Alla inbetalningar hämtas i en fil och ger dig möjlighet till automatisk avprickning i kundreskontran.

För att inbetalningarna skall kunna matchas måste ett OCR finnas med i filen. I övrigt kan man koppla betalningen mot en faktura manuellt förutsatt att banken skickar med en referens som ni kan leta upp i Specter eller hitta betalningen på annat sätt.

Kontakta SEB för att komma igång med deras tjänst för betalningar i ISO-format.

 

Inbetalningskonto - val av annat betalkonto

Val av annat betalkonto är tillagt vid manuell koppling av faktura via inläsningsvyn.

Buggfixar och förbättringar 

  • Inköpsorder - prestandaförbättringar när inköpsorder och har väldigt många artikelrader.
  • De ingående artiklarna i en paketartikel kommer nu med i OSS-rapporten även när fakturorna skapas via API. 
Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer