Faktura, kundförlust

Följ

 

Hur ska jag hantera en kundförlust?

En faktura där man har konstaterat en kundförlust ska inte finnas kvar i er Kundreskontra, fordran är inte längre möjlig att få betalt för. För att få bort fakturan från Kundreskontran behöver du betalmarkera fakturan, och samtidigt boka upp beloppet som kundförlust. Momsbeloppet kan också återvinnas, se nedan.

Skapa ett konto i kontoplanen för "Konstaterad Kundförlust" (brukar följas i kontoplanen av kontot för "Befarade kundförluster") och ange det som ett betalkonto.

Välj sedan att betalmarkera fakturan, och sedan välj "annat betalkonto". Då kommer detta konto att vara valbart som betalkonto (kontogrupp bör vara 63).  Även Momskontot kan sättas som betalkonto och därmed bli valbart från denna vyn. Då görs betalbokningen i två steg, först en betalning av kundförlustbeloppet, och sedan en betalning av det återstående, momsbeloppet.

Om man inte väljer att ha momskontot som ett betalkonto får man manuellt skapa en kontering mellan kontot för Konstaterad kundförlust och momskontot, där momsbeloppet flyttas från kundförlustkontot till momskontot. Det vill säga, debitera momskontot och kreditera kundförlustkontot.

Du bör ha fakturakopior eller liknande som underlag för denna bokning.

Se Grönmarkerat betalkonton nedan;

 

 

 

Du skulle kunna lägga till kundgrupp "Kundförlust" och även flagga för "Leveransspärrad":

 

 

Det är också möjligt att ange "Intern information", en text som visas när order läggs på kund:

 

 

Tips! Håll nere "Ctrl" och klicka på blå länk så öppnas hjälptexten i nytt fönster!

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer