Order, leveransberäkning

Följ

Leveransberäkning handlar om att få en indikation om respektive orders leveransstatus (Se här för kort film) och behovet kan variera beroende på upplägg för er verksamhet.

 

Det finns 3 inställningar i Specter, "Beräkna: Ej", "Beräkna: Per order" och "Beräkna: Utifrån lev. datum". Den sistnämnda aktiveras av Specters personal då den beroende på mängden order och andra faktorer har en beräkning som kan tynga ner er ordervy.

 

Alternativ ett: "Beräkna: Ej", då sker ingen leveransberäkning alls.

 

Alternativ två: "Beräkna: Per order" då sker beräkning på varje order separat.

Det innebär att om ni har 1 styck på lager och 3 order, med 1 styck, 1 styck respektive 2 styck av artikeln på sig så kommer de två första orderna visa en grön symbol, och den sistnämnda kommer visa en gul symbol indikerande att den delvis kan levereras. När första ordern levererats kommer båda kvarvarande order visa en röd symbol då inga artiklar längre finns på lager.

Före leverans:

 

Efter leverans:

 

Alternativ tre: "Beräkna: Utifrån lev. datum" då görs beräkningen mot alla order, i turordning utifrån leveransdatum. Vid samma scenarion som ovan kommer den första ordern visa en grön symbol och de två andra visa en röd symbol då artikeln som finns tillgänglig bara räcker till den första ordern.

 

Alternativ tre påverkas också av inställningen "Delleveranser", Leverera delleveranser eller Leverera EJ delleveranser. Beroende på vilken inställning du nyttjar kommer order som endast kan dellevereras inkluderas i beräkningen eller inte inkluderas i beräkningen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer