Versionsmeddelande 2022-11-23

Följ

 

Betalfiler ISO 20022 för SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken

Vi har nu stöd för det nya betalningsformatet, ISO 20022 (XML-format), för svenska och internationella betalningar av leverantörsfakturor. Stödet finns för bankerna Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea.

Lösningen avser både stöd för export av fil för betalningsuppdrag till banken, samt återläsning av fil från banken för avprickning av betalda leverantörsfakturor. Läs mer i vår Hjälptext för de inställningar som behöver göras i Specter.

OBS! Kontakta er bank för att komma igång med deras tjänst för betalningar i ISO-format.

utbetalningar_iso.png

 

Order - Ändra intern kommentar på fakturerad order

Nu finns möjligheten att lägga till och justera en intern kommentar på en order även när ordern är fakturerad.

 

Leveranser - Leveransdatum i leveransmail

Nu finns en ny parameter för utleveransdatum att lägga till i mallen för leveransmail. Leveransdatumet som hämtas till E-postmallen är datumet då utleveransen har skett i Specter. Sker leveransen via API'et ( newDeliverySubmit ) är det datumet från parametern deliveryDate som kommer att hämtas.

utleverans-parameter.png

 

Bokföring - Visa endast manuellt skapade verifikat

Vid sökning på verifikat i vyn Sök verifikat så kan man numera välja att enbart söka på manuellt skapade verifikat.

 

Inköp - Landsbenämning på engelska

Inköpsordern visar nu fakturaland och leveransland på engelska för leverantörer utanför Sverige (vid andra dokumentspråk än svenska).

 

Inköp - Visning av Lagerprognos justerad

Vid skapandet av nytt inköp visas ej längre avbrutna inköpsordrar under Lagerprognos.

lagerprognos.png

 

nShift - Tulldokument för transportören UPS har tillkommit

Tulldokument för transportören UPS har tillkommit. Gäller för samtliga frakttjänster från UPS som vi har stöd för i SBM. Förutsätter att leveransen sker till adress utanför EU för tulldokument skall skickas med i orderfilen till nShift.

 

nShift - Nya fraktsätt för Bring är tillagda

Nya fraktsätt för Bring är tillagda. PNL370 - Bring Parcel Connect (agent) PNL370H - Bring Parcel Connect (home delivery) PNL372 - Bring Parcel Connect Retur

 

API - Förbättrad felhantering vid skapande av variantartiklar

Vi kontrollerar nu att IDn som skickas in för varianter och variant-rader är numeriska och finns i systemet. Vid fel så får anropande part tydligare felmeddelanden i svaret från vårt API, t.ex:

api-variant.png

 

API - Vid skapande av kundfaktura via API:t hämtas numera fakturamottagaren

Vid skapande av faktura via API:t så hämtas numera fakturamottagaren från Kontakter på kundkortet, om det finns en kontakt som har valet ‘Kontaktperson för fakturadokument’ ikryssat. Annars så tas mailadressen från kundkortet.

 

Klarna och Svea - Justerad hantering av kreditfakturor

Vi har nu förhindrat möjligheten att betala en kopplad faktura med en kopplad kreditfaktura (gäller för Klarna och Svea). En kreditfaktura kan alltså inte nyttjas manuellt utan återläsningen sköter avprickningen per automatik. Kreditfakturan kommer därför inte att dyka upp som val att nyttja.

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer