Butikskassa - paketartiklar

Följ

Nu finns det stöd för paketartiklar i Specter POS.

När du söker upp en paketartikel visas det bland sökresultatet med en paket-ikon till vänster om benämningen att det är en paketartikel. 

S_kning.png


Denna ikon följer sedan med och visas på artikelraden på samma sätt.

I_korgen.png

 

Genom att klicka var som helst på artikelraden (utanför antalsrutan) så visas mer information om artikeln på högersidan i kassan, på paketartiklar tillkommer vilka artiklar som ingår i paketet.

Ni kan också på vänstersidan i den utökade artikelraden välja om ni vill att de ingående artiklarna ska visas eller inte visas på kvittot.

Mer_information_om_artikeln-Hel.png

 

Om ni väljer att inkludera paketinformation på kvittot visas det enligt bilden nedan.

kvitto.png

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer